© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

**************
* VIERINGEN
Elke eerste en derde zondag van de maand is er een Eucharistieviering in Salesianum om 10.30 uur. Na afloop drinken we samen koffie. Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier.

* De Salesiaanse Familie komt in 2017 nog bijeen op zaterdag 14 oktober (alleen voor genodigden).

**************
Wilt u een abonnement op Salesiaans Contact of iemand anders een abonnement cadeau doen? Een mailtje naar: nel.louis@casema.nl volstaat.

**************
Willem Spann osfs heeft een index samengesteld van bijna twintig jaar Salesiaans Contact tot december 2012. U kunt de index digitaal raadplegen of bestellen door € 5,- over te maken naar reknr NL66 INGB 0001 8030 32 (W.A. Spann osfs) onder vermelding van: index SC.

Nieuws van en over de salesiaanse familie* Op 1 september jongstleden bereikte ons het bericht, dat in Rietpoort in Zuid Afrika onze medebroeder Wim Tijssen osfs plotseling is overleden. Wim mocht 75 jaar worden. In onze ogen wellicht niet zo oud, maar gezien zijn gezondheidstoestand, toch nog redelijk. Op 12 september is Wim, na een plechtige eucharistieviering in de kerk van Franciscus van Sales, begraven op het kerkhof van Rietpoort, Zuid Afrika. Dezelfde dag hebben wij Wim herdacht in de eucharistieviering in de Leonarduskerk van zijn geboorteplaats Oosterhout.
Lees verder over het leven van Wim Tijssen ...


**************
* De Open Kloosterdag op 11 juni ligt weer achter ons. We kunnen terugzien op een geslaagde dag:

salesiaanse familiedag 22 januari 2017 salesiaanse familiedag 22 januari 2017
- Het was prachtig weer
- We hadden een mooie viering, die zowel voor de vaste kerkgangers als voor gasten zeer aansprekende was
- De belangstelling was aan het begin van de dag al zo groot dat we extra stoelen moesten bijzetten
- De animo van gasten en leden Salesiaanse familie om mee te doen aan activiteiten was geweldig
- Er was zelfs een echtpaar helemaal uit Zwolle komen rijden, omdat ze via het internet achter ons programma waren gekomen en daar wat van wilde mee maken
- Er waren misschien in absolute zin niet veel mensen van buiten, maar als we ons realiseren dat we met de voltallige Salesiaanse familie met ongeveer 80 zijn en je hebt dan zo'n 20 enthousiaste bezoekers dan mogen we beslist niet klagen
- Geweldig dat zoveel leden van die Salesiaanse familie bereid waren om een zondag mee te doen - soms als begeleidster van een groep, vaak als deelnemer aan een activiteit
- De twee speciale gasten die Kees had uitgenodigd waren vol lof over het aanbod en waren blij nu eens een inhoudelijke dag te mogen meemaken
- Tussen alle bedrijven door op gepaste wijze aandacht voor het overlijden van Ietje. Deze dag was ook een dag naar haar hart.
Kortom, alle inspanningen waren zeer de moeite waard. Veel dank aan iedereen die heeft meegeholpen om er een mooie dag van te maken.

**************
* Onlangs is in het Erfgoedcentrum te St. Agatha het boek 'Dragers van Hoop, een leven lang missie' gepresenteerd. Daar is ook een tentoonstelling over 150 jaar Witte Paters en Witte Zusters in Afrika te bezoeken. Lees meer in de folder.

**************
* Zondag 22 januari 2017 kwam de Salesiaanse familie bijeen voor het feest van Franciscus van Sales.
salesiaanse familiedag 22 januari 2017 salesiaanse familiedag 22 januari 2017
Het speciale Franciscus van Sales ganzenbordspel Spieken op de telefoon
salesiaanse familiedag 22 januari 2017 salesiaanse familiedag 22 januari 2017
Voorzeggen mag ook Zoals gebruikelijk een heerlijk stamppottenbuffet toe

**************
* 24 augustus 2016    Aldino Kiesel, onze Generale Overste, vroeg ons een dag te zoeken om stil te staan bij het feit, dat de Nederlandse Provincie van de Oblaten zou worden opgeheven en verder zou gaan als een communiteit onder het Generaal Bestuur. We hebben dit met twee handen aangegrepen. Lees het verslag van Wim Holterman

Speciaal te gast uit de Verenigde Staten: pater Mark Mealey en pater Lewis Fiorelli osfssalesiaanse familiedag 21 mei 2016 Generale overste pater Aldino Kiesel osfs spreekt de aanwezigen toe.salesiaanse familiedag 21 mei 2016
salesiaanse familiedag 21 mei 2016
Adri Bosch had een bijzonder programma
samengesteld onder de veelzeggende titel:
'Onze tijd komt nog wel'.
Sfeervolle muzikaliteitsalesiaanse familiedag 21 mei 2016
Viering aan het einde van de middag
salesiaanse familiedag 21 mei 2016
De contactpersonen van de kringen ontvangen een kaars om het vuur brandend te houdensalesiaanse familiedag 21 mei 2016
Het zoete gedeelte van een bitterzoete dag
salesiaanse familiedag 21 mei 2016
Twee Nederlandse missionarissen in ons midden: pater Jan van Antwerpen en pater Martin van de Avoirdsalesiaanse familiedag 21 mei 2016 [Klik op de foto's om te vergroten]

salesiaanse familiedag 21 mei 2016
Op bezoek bij het archief van de Nederlandse Oblaten in Erfgoed Centrum Nederlands Kloosterleven te St. Agatha

Het indrukwekkende archiefgebouw van de buitenzijdesalesiaanse familiedag 21 mei 2016