© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

**************
Elke eerste en derde zondag van de maand is er een Eucharistieviering in Salesianum om 10.30 uur. Daarna drinken we samen koffie. Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier.

**************
Met de Oblaten van Franciscus van Sales vormen de leden van de salesiaanse kringen de salesiaanse familie. In 2018 vierden we op 21 januari het feest van Franciscus van Sales. Op 13 oktober komt de salesiaanse familie opnieuw bijeen in Salesianum. Alleen voor genodigden.

**************
Wilt u een abonnement op Salesiaans Contact of iemand anders een abonnement cadeau doen? Een mailtje naar: nel.louis@casema.nl volstaat.

**************
Willem Spann osfs heeft een index samengesteld van bijna twintig jaar Salesiaans Contact tot december 2012. U kunt de index bestellen door € 5,- over te maken naar reknr NL66 INGB 0001 8030 32 (W.A. Spann osfs) onder vermelding van: index SC.

Nieuws van en over de salesiaanse familie


**************
Willem Christiaans OSFS wordt bisschop van Keetmanshoop, Namibië
* Op 8 februari jongstleden heeft paus Franciscus onze medebroeder pater Willem Christiaans OSFS tot bisschop van het bisdom Keetmanshoop benoemd. De wijding vindt plaats op zaterdag 5 mei 2018 in de kathedraal van Keetmanshoop. Willem Christiaans OSFS volgt bisschop Philipp Pöllitzer OMI op, die op 21 juli 2017 met emeritaat is gegaan. Willem Christiaans is geboren op 12 februari 1961 in Karasburg, Namibië. In 1982 is hij ingetreden bij de Oblaten van de H. Franciscus van Sales, en op 23 januari 1988 legde hij zijn eeuwige geloften af. Op 10 december 1988 werd hij priester gewijd. Oblaten vanuit allerlei landen zullen de plechtigheid bijwonen, onder hen ook een Nederlandse delegatie.

**************

* Ongeveer een jaar geleden spraken we in de redactie van Salesiaans Contact al eens over de verschijning van het 100ste nummer. Het is toch een mijlpaal waarbij we graag even willen stilstaan. Allerlei ideeën passeerden de revue, maar we hadden nog geen vastomlijnde ideeën. Totdat we werden overvallen door de plotselinge dood van Ietje Knaapen. De idee ontstond toen al vrij snel om al haar artikelen te bundelen in een boek. Alsof Ietje een vooruitziende blik heeft gehad: ze had ze namelijk zelf al gebundeld en er een titel voor bedacht: 'SALESIAANSE GEDACHTEN lente, zomer, herfst en winter'. In goed overleg met haar man hebben we besloten dit boek uit te geven. Het wordt een gebonden uitgave van ongeveer 250 bladzijden, met een harde kaft en een leeslint. Via bemiddeling van Bert Post (die de lay-out van Salesiaans Contact verzorgt) kunnen we u dit boek aanbieden voor de uitzonderlijk lage prijs van € 10,-. De verzendkosten bedragen € 5,-. Middels dit boek willen we postuum onze dank betuigen aan Ietje voor al haar werk voor Salesiaans Contact en haar grote betrokkenheid bij de Salesiaanse Familie. De verschijning zal rond half juni 2018 zijn. Maar u kunt nu al intekenen via wimholterman@oblaten.osfs. nl of telefonisch 073- 6892406. Aarzel niet, want door dit boek krijgt u een onbetaalbare schat aan Salesiaanse gedachten in huis. Het is een eenmalige kans om te blijven genieten van Ietjes schitterende schrijfkunst. Bovendien is het een schitterend boek om iemand een groot plezier mee te doen. Namens de redactie van Salesiaans Contact, Wim Holterman osfs.

**************
* Zomer 2018 komt de internationale Oblatengemeenschap bijeen voor het 20e generaal kapittel in Annecy, de stad van Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal. Ter voorbereiding is dit gebed opgesteld, in het Nederlands vertaald door Wim van Rooden osfs:

God, onze liefdevolle en genadige Vader,
uit dankbaarheid komen wij tot U.
Wij erkennen dat, door de geschiedenis heen van ons Oblaten,
zowel in moeilijke als in hoopvolle tijden,
U ons alijd hebt geleid in trouw aan onze zending.

Blijf vandaag met ons meegaan,
help ons, onze focus slechts gericht te houden op Jezus
en de kracht van uw Geest te ervaren,
in navolging van het voorbeeld van onze beschermheilige, Franciscus van Sales,
onze zalige stichter, Louis Brisson, en de Goede Moeder.

Moedig ons aan om vruchtbaar aanwezig te zijn,
door met moed en op Salesiaanse wijze
de uitdagende toestanden in de wereld van vandaag tegemoet te gaan,
vooral het geweld in de maatschappij en tegen de schepping, ons enig thuis;
de spanningen ten gevolge van interculturele confrontaties
binnen onze kerk en de naties;
de gedwongen migratie van onze broeders en zusters
en de onzekerheid die de jeugd op haar weg vindt.

Leid ons in trouw aan deze heilige zending als Oblaten,
zodat wij vrucht dragen door onze aanwezigheid en dienstwerk,
en door alles te doen uit liefde en niets uit dwang.

Sta ons allen bij en, heel speciaal,
de leden van ons 20e Generaal Kapittel.
Mogen zij ons erfgoed beschermen, onze vernieuwing bevorderen,
en leiders kiezen voor onze congregatie
in overeenstemming met uw heilige wil
en volgens de wens van uw goddelijk hart.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.