© De Nederlandse Provincie van Oblaten osfs | contact

**************
* VIERINGEN
Elke eerste en derde zondag van de maand is er een Eucharistieviering in Salesianum om 10.30 uur. Na afloop drinken we samen koffie. Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier.

* De Salesiaanse Familie komt in 2017 nog bijeen op zaterdag 13 mei en zaterdag 14 oktober (alleen voor genodigden).

**************
Wilt u een abonnement nemen op Salesiaans Contact of iemand anders een abonnement cadeau doen? Een mailtje naar: nel.louis@casema.nl volstaat.

**************
Willem Spann osfs heeft een index samengesteld van bijna twintig jaar Salesiaans Contact tot december 2012. U kunt de index digitaal raadplegen of bestellen door € 5,- over te maken naar reknr NL66 INGB 0001 8030 32 (W.A. Spann osfs) onder vermelding van: index SC.

Nieuws van en over de salesiaanse familie


Dit jaar wordt voor de achtste keer de Open Kloosterdag georganiseerd. Dat gebeurt in het weekend van 10 en 11 juni 2017. Wij sluiten daar graag bij aan. Op zondag 11 juni bent u van harte welkom in Salesianum. We beginnen de dag om 10.30 uur met een eucharistieviering, daarna is er koffie en gelegenheid tot gesprek. Als u niet deelneemt aan de viering kunt u van 11.30 uur tot 15.00 uur binnenlopen en aansluiten bij het programma. We hopen u te ontmoeten!

**************
Zondag 22 januari 2017 kwam de Salesiaanse familie bijeen voor het vieren van het feest van Franciscus van Sales.

salesiaanse familiedag 22 januari 2017 salesiaanse familiedag 22 januari 2017
Het speciale Franciscus van Sales ganzenbordspel Spieken op de telefoon
salesiaanse familiedag 22 januari 2017 salesiaanse familiedag 22 januari 2017
Voorzeggen mag ook Zoals gebruikelijk een heerlijk stamppottenbuffet toe

**************
* 24 augustus 2016    Aldino Kiesel, onze Generale Overste, vroeg ons een dag te zoeken om stil te staan bij het feit, dat de Nederlandse Provincie van de Oblaten zou worden opgeheven en verder zou gaan als een communiteit onder het Generaal Bestuur. We hebben dit met twee handen aangegrepen. Lees het verslag van Wim Holterman

Speciaal te gast uit de Verenigde Staten: pater Mark Mealey en pater Lewis Fiorelli osfssalesiaanse familiedag 21 mei 2016 Generale overste pater Aldino Kiesel osfs spreekt de aanwezigen toe.salesiaanse familiedag 21 mei 2016
salesiaanse familiedag 21 mei 2016
Adri Bosch had een bijzonder programma
samengesteld onder de veelzeggende titel:
'Onze tijd komt nog wel'.
Sfeervolle muzikaliteitsalesiaanse familiedag 21 mei 2016
Viering aan het einde van de middag
salesiaanse familiedag 21 mei 2016
De contactpersonen van de kringen ontvangen een kaars om het vuur brandend te houdensalesiaanse familiedag 21 mei 2016
Het zoete gedeelte van een bitterzoete dag
salesiaanse familiedag 21 mei 2016
Twee Nederlandse missionarissen in ons midden: pater Jan van Antwerpen en pater Martin van de Avoirdsalesiaanse familiedag 21 mei 2016 [Klik op de foto's om te vergroten]

salesiaanse familiedag 21 mei 2016
Op bezoek bij het archief van de Nederlandse Oblaten in Erfgoed Centrum Nederlands Kloosterleven te St. Agatha

Het indrukwekkende archiefgebouw van de buitenzijdesalesiaanse familiedag 21 mei 2016

**************
Willem Spann osfsDE INLEIDING TOT HET DEVOTE LEVEN
Voltooid! Met plezier biedt Willem Spann osfs iedereen zijn bewerking aan van De inleiding tot het devote leven van Franciscus van Sales, onder de titel: 'Op weg naar een evenwichtig leven'. De volledige tekst is online te lezen of kunt u downloaden als bestand. Zijn bewerking bestaat uit korte hoofdstukken in de vorm van een brief. Willem werkte meer dan tien jaar aan dit project, waarin zijn belangrijkste insteek was: de vier eeuwen oude teksten wat meer bij de mens van nu te brengen. De volledige tekst van 'Op weg naar een evenwichtig leven' wordt u, zolang als het mogelijk is, als brochure toegestuurd na ontvangst van € 5,00 op reknr NL66 INGB 0001 8030 32 (W.A. Spann OSFS), onder vermelding van 'evenwichtig leven'.