© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

**************
Elke eerste en derde zondag van de maand is er een Eucharistieviering in Salesianum om 10.30 uur. Daarna drinken we samen koffie. Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier.

**************
Met Oblaten van Franciscus van Sales vormen de leden van de salesiaanse kringen de salesiaanse familie. Een aantal maal per jaar komen zij bij elkaar. In 2019 is dat op 27 januari (feest Franciscus van Sales), 30 maart en 12 oktober Deze bijeenkomsten zijn alleen voor genodigden.

De leden van de salesiaanse familie hebben een eigen tijdschrift: Salesiaans Contact

**************
Wilt u een abonnement op Salesiaans Contact of iemand een abonnement cadeau doen? Een mailtje naar: nel.louis@casema.nl volstaat.

**************
Willem Spann osfs heeft een index samengesteld van bijna twintig jaar Salesiaans Contact tot december 2012. U kunt de index bestellen door € 5,- over te maken naar reknr NL66 INGB 0001 8030 32 (W.A. Spann osfs) onder vermelding van: index SC.

Nieuws van en over de salesiaanse familie


**************
OSFS Generaal kapittel 2018, College St. Michel te Annecy
Berry Strong
* Het Generaal Kapittel 2018 vond plaats van dinsdag 17 juli t/m woensdag 25 juli, gevolgd door een viering in de basiliek van de Visitatie op donderdagmorgen 26 juli. Links een portret van de nieuw gekozen generale overste van de Oblaten, Barry Strong OSFS.
Lees het verslag


Hieronder het nieuwe generale bestuur: vlnr: Bijesh Thomas, Barry Strong, Josef Költringer, Guillaume Kambounoun.

**************

* Ongeveer een jaar geleden spraken we in de redactie van Salesiaans Contact al eens over de verschijning van het 100ste nummer. Het is toch een mijlpaal waarbij we graag even willen stilstaan. Allerlei ideeën passeerden de revue, maar we hadden nog geen vastomlijnde ideeën. Totdat we werden overvallen door de plotselinge dood van Ietje Knaapen. De idee ontstond toen al vrij snel om al haar artikelen te bundelen in een boek. Alsof Ietje een vooruitziende blik heeft gehad: ze had ze namelijk zelf al gebundeld en er een titel voor bedacht: 'SALESIAANSE GEDACHTEN lente, zomer, herfst en winter'. In goed overleg met haar man hebben we besloten dit boek uit te geven. Het wordt een gebonden uitgave van ongeveer 250 bladzijden, met een harde kaft en een leeslint. Via bemiddeling van Bert Post (die de lay-out van Salesiaans Contact verzorgt) kunnen we u dit boek aanbieden voor de uitzonderlijk lage prijs van € 10,-. De verzendkosten bedragen € 5,-. Middels dit boek willen we postuum onze dank betuigen aan Ietje voor al haar werk voor Salesiaans Contact en haar grote betrokkenheid bij de Salesiaanse Familie. De verschijning zal rond half juni 2018 zijn. Maar u kunt nu al intekenen via wimholterman@oblaten.osfs. nl of telefonisch 073- 6892406. Aarzel niet, want door dit boek krijgt u een onbetaalbare schat aan Salesiaanse gedachten in huis. Het is een eenmalige kans om te blijven genieten van Ietjes schitterende schrijfkunst. Bovendien is het een schitterend boek om iemand een groot plezier mee te doen. Namens de redactie van Salesiaans Contact, Wim Holterman osfs.