© De Nederlandse Provincie van Oblaten osfs | contact

© illustratie in header: Lia Laimböck

Visitatie


Tijdens een reis naar Rome, in 1598, leert Franciscus van Sales de religieuze gemeenschap van de heilige Francesca Romana (1384-1440) kennen. De vrouwen bezoeken en verzorgen armen en zieken in de stad.
Nadat Franciscus in 1604 Jeanne de Chantal ontmoet en hun geestelijke vriendschap is gegroeid, besluiten ze om samen de Visitatie te stichten. Het woord ‘visitatie’ herinnert aan de ontmoeting van Elisabet en Maria uit het Evangelie volgens Lucas (1, 39-56).

de Galerie te Annecy  
Op 6 juni 1610 betrekken de eerste vier vrouwen het kleine en armoedige huis dat bekend staat als de Galerie. Het is zo genoemd omdat er een gaanderij of gang is, die uitkijkt op het meer van Annecy.

De kamer van Jeanne de Chantal in de Galerie.

De orde is vooral bedoeld voor vrouwen en weduwen die zich geroepen voelen tot een religieus leven, maar voor wie de regels in de bestaande kloosterordes te streng of te zwaar zijn. Het doel van de orde is behalve gebed ook liefdadigheid. De vrouwen, zo is de bedoeling, kunnen buiten het klooster zieke en arme mensen bezoeken. De beoefening van liefdadigheid wordt, net als het gebed, gezien als een oefening die het innerlijk leven ten goede komt.

de Galerie te Annecy  
In die dagen is dat een ongebruikelijke vorm van religieus leven. In het jaar 1618 wordt de Visitatie op last van de aartsbisschop van Lyon omgevormd tot een contemplatief slotklooster.
De nieuwe orde heeft een grote uitstraling en groeit snel. Bij het overlijden van Jeanne de Chantal, in 1641, telt de Visitatie al 87 kloosters. Op dit moment telt de orde meer dan 2500 leden in 155 kloosters.
Franciscus van Sales geeft de regel aan de eerste zusters. Daarachter zien we Jeanne de Chantal, die de regel doorgeeft.


De zusters van de Visitatie worden ook wel visitandinnen genoemd.
De Visitatie is de moeder van de andere salesiaanse stichtingen, zoals de salesianen van Don Bosco, de missionarissen van Franciscus van Sales, de oblatinnen en de oblaten van Franciscus van Sales.