© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat april 2017


In het eerste hoofdstuk van het eerste boek van de Theotimus schrijft Franciscus van Sales dat alles één is, of zou moeten zijn. Dat gaat in ieder geval op voor zijn eigen oeuvre, want ook in de Philothea vinden we die gedachte terug. Zo staat in hoofdstuk 13 van het vierde deel: "De mens is een wereld in het klein, zoals men in de oudheid al zei (…)", die woelt en beweegt, draait en verandert de hele dag door. Een rustpunt is dan onontbeerlijk: iets moet dat alles toch een beetje in toom houden. Volgens Franciscus van Sales is het de wil, die als een koning over alle andere menselijke vermogens moet heersen:

God wilde alles goed en mooi maken en daarom heeft hij alles bijeengebracht tot een volmaakte eenheid. Alles hoort daar bij, hoe verschillend en uiteenlopend het ook is, en dat is allemaal ondergebracht in dat ene Koninkrijk. Alles daarin hangt nauw met elkaar samen en is niet alleen onderling verbonden, maar ook met de Koning die over dat rijk heerst. Die brengt alle leden samen in één lichaam onder één hoofd. Uit verschillende mensen vormt Hij één gezin. Uit verschillende gezinnen één stad. Uit verschillende steden één provincie. Uit verschillende provincies één land. En dat ene land valt onder die ene Koning. Denk eens aan de ongelofelijke veelheid en verscheidenheid van daden, drijfveren, gevoelens, neigingen, gewoonten, hartstochten, vermogens en krachten die heersen in een enkele mens. Daaruit heeft God een geheel gevormd en dat geheel valt onder de wil. Die wil beveelt en heerst over alles wat in die kleine wereld woelt. De farao zei tegen Jozef (Genesis 41, 40 en 44): "U zult de leiding over mijn huis krijgen en aan uw bevel zal heel mijn volk zich onderwerpen; (…) zonder een woord van u zal niemand een hand verroeren of een voet verzetten." Precies zo spreekt God de wil van de mens aan, die over alle vermogens van de ziel moet heersen."

Uit: 'De verhandeling over de Liefde tot God' oftwel 'Theotimus' van Franciscus van Sales
Bekijk ook de foto van de maand