© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat september 2017


In het zesde hoofdstuk van boek 1 van de Theotimus beschrijft Franciscus van Sales hoe allesbepalend de liefde is. Ook in zijn andere teksten vinden we deze gedachte terug. Aan Jeanne de Chantal schrijft hij de beroemd geworden zin: "Doe alles uit liefde, niets uit dwang". De liefde van God voor de mensen en de liefde waarmee de mens naar God verlangt staan bij hem centraal. Deze liefde is één en dezelfde liefde, want wie van God houdt, zal binnen die liefde ruimte vinden om ook mensen lief te hebben. In Matteüs 22, 37 – 39 staat: "U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: u zult uw naaste liefhebben als uzelf." In de Theotimus legt Franciscus van Sales opnieuw uit dat van geloof, hoop en liefde de laatste de eerste is:

Het heil wordt getoond aan het geloof en voorbereid in de hoop, maar alleen geschonken aan de liefde. Het geloof wijst de weg naar het beloofde land, met een kolom van nevel en vuur, donker overdag en helder in de nacht. De hoop voedt ons met zoete manna. Maar het is de liefde die ons dit land doet binnengaan (…) De liefde wil geen dwangarbeiders en slaven; de macht van de liefde is een aangename macht. Niets is zo machtig als de liefde en niets is zo beminnelijk als haar macht. In de ziel van de mens wonen de deugden, om daarin haar opwellingen te temperen. Onder de deugden is de liefde de eerste, en zij regeert over de andere deugden en matigt ze. De eerste van elk soort dingen dient nu eenmaal als regel en maat voor de rest, zoals Aristoteles zegt. Maar het is ook zo omdat God, die de mens heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, wil dat in de mens alles door en voor de liefde wordt geordend. Dat is bij Hemzelf namelijk precies zo."

Uit: 'De verhandeling over de Liefde tot God' oftwel 'Theotimus' van Franciscus van Sales. Boek 1 hoofdstuk 6
Bekijk ook de foto van de maand