© De Nederlandse Provincie van Oblaten osfs | contact

De leden van de salesiaanse familie hebben een eigen tijdschrift, Salesiaans Contact.

Salesiaanse kringen


Sinds het jaar 1992 koestert de congregatie zich in het gelukkige gezelschap van de leden van de salesiaanse kringen. In de salesiaanse kringen vinden mensen elkaar in gesprek, studie en vriendschap. Zij onderzoeken in samenspraak wat salesiaanse spiritualiteit is, wat het kan betekenen en hoe het salesiaanse gedachtegoed een plaats kan krijgen in het dagelijks leven.
U kunt lid worden van een salesiaanse kring door contact met ons op te nemen. Het richtbedrag voor lidmaatschap is € 50,- per jaar, over te maken op rek.nr. 1671.71.208 t.n.v. Nederlandse Provincie van Oblaten, inzake Salesianum.

Salesiaanse familie

Met de Oblaten vormen de leden van de salesiaanse kringen de salesiaanse familie. Tweemaal per jaar komt de salesiaanse familie voor een bezinningsdag en ontmoeting bij elkaar in Salesianum. De salesiaanse familie komt in 2017 nog bijeen op zaterdag 13 mei en zaterdag 14 oktober (alleen voor genodigden).

**************
Op zondag 22 januari 2017 vierde de salesiaanse familie het feest van Franciscus van Sales.

salesiaanse familiedag 22 januari 2017 salesiaanse familiedag 22 januari 2017
Het speciale Franciscus van Sales ganzenbordspel Spieken op de telefoon
salesiaanse familiedag 22 januari 2017 salesiaanse familiedag 22 januari 2017
Voorzeggen mag ook Zoals gebruikelijk een heerlijk stamppottenbuffet toe