Nieuws uit Brazilië februari 2009

Nieuws uit Brazilië
Parochie van de Heilige Johannes de Doper Novo Barreiro

Overige berichten van Pater Jan van Antwerpen osfs:

juni 2014
januari 2013
sept 2012
juli 2011

november 2008
september 2008
juni 2007

Deze parochie, in het binnenland van de Zuid-Braziliaanse Provincie Rio Grande do Sul, werd in 1972 afgescheiden van de zeer uitgestrekte parochie van de stad Palmeira das Missões, gelegen op 20 km. afstand. Door deze afscheiding werd het mogelijk meer intensief de pastorale taken te vervullen, terwijl de nieuwe parochie toch nog altijd 19 verspreid liggende communiteiten omvat en ook, vanaf het begin, verzorgd wordt door de Oblaten van Franciscus van Sales.

De eerste pastoor, die in samenwerking met de parochianen heel de organisatie van de nieuwe parochie op zich nam, was Pater Mario Marzari, Italiaan van geboorte, die in 1999 overleed. De al bestaande kapel met de naam van Johannes de Doper werd vergroot om dienst te doen als parochiekerk. Een broeder Oblaat nam vakkundig het werk op zich de pastorie te bouwen, waar ook de secretarie is ondergebracht.

De verschillende communiteiten bestaan voor het grootste deel uit kleine boeren. Behalve de planten om de eigen familie te kunnen voeden, wordt de rest verhandeld. Een aanzienlijk aantal boeren legt zich toe op de melkproductie. De overgrote meerderheid van de families ondernemen alle werkzaamheden op hun land met eigen krachten.

Maar er is een belangrijke verandering gaande. Vanwege het teruglopende aantal kinderen per gezin, een tegenwoordig opvallend fenomeen in de Braziliaanse gemeenschap, loopt het aantal families dat op het land blijft wonen, steeds terug. Vaak trekken de kinderen naar de stad om te studeren. Zij krijgen daar een baan of geven er de voorkeur aan niet naar huis terug te keren, maar zich te wijden aan aan andere bedrijvigheid dan de landbouw. De ouders van hun kant, met het toenemen van de jaren en de vermindering van krachten, zien zich ook gedwongen in de stad te gaan wonen. Het gevolg daarvan is dat de gemeenschappen van de parochie in het binnenland elk jaar teruglopen in ledental. Op te merken valt dat, behalve de parochiekerk, er maar twee gemeenschappen zijn die zich in een dorp bevinden. Zestien zijn gelegen op het platteland.

Het patroonsfeest van de parochie Sint Jan de Dooper wordt op 24 juni gevierd. Altijd gaat er een triduum van voorbereiding met intense deelname aan vooraf. Dat is een antwoord aan de oproep van de profeet: “Dit is de stem van de roepende in de woestijn: ‘Bereidt de weg van de Heer…’ ” (Mc 1,3) Op de feestdag zelf, meestal de naaste zondag, nemen heel veel mensen van de plaatselijke en omliggende gemeenschappen deel aan de feestelijkheden, van vroeg in de morgen tot aan het eind van de middag of het begin van de avond.

Op de foto hierboven: het interieur van de kerk. Op de ander drie foto’s van boven naar beneden: links is de pastorie, rechts daarvan, de kerk, en rechts dáárvan, de parochiezaal. U kunt op de foto’s klikken om een grotere versie te zien.

Als teken van de aanwezigheid van de Oblaten van Franciscus de Sales in deze parochie, heeft één gemeenschap Franciscus de Sales als patroonheilige. Zijn feest wordt op 24 januari gevierd. Maar ook in andere gemeenschappen geven veel mensen blijk van hun grote voorliefde voor alles wat betrekking heeft op de Oblaten en op de heilige Franciscus van Sales. Ze houden er van over de salesiaanse spiritualiteit te lezen, die te kennen en in de praktijk om te zetten.

Pater Jan van Antwerpen osfs