Nieuws uit Brazilië januari 2013

Nieuws uit Brazilië
Palmeira das Missões

Overige berichten van Pater Jan van Antwerpen osfs:

juni 2014
september 2012
juli 2011
februari 2009

november 2008
september 2008
juni 2007

We zijn met dertig Oblaten van de H. Franciscus van Sales op retraite. Het is een mooie groep, met medebroeders uit Columbia, Uruguay, Ecuador, Haïti en Brasil.

Zondag vóór ons vertrek werden we eerst opgeschrikt door het ongeluk met de grote brand in Santa Maria. In de nachtclub kwamen meer dan 230 jongeren om, waarbij ook twee van onze parochie. Een van ons is thuis gebleven voor de begrafenis; hij is een dag later aangekomen.

Nu zijn we volop in de sfeer van gebed, meditatie en gesprekken, onder leiding van onze generaal overste Aldino Kiesel osfs. We zijn erg blij met de vertaling die pater Wim van Rooden osfs heeft gemaakt van de eerste conferentie over onze derde vernieuwing. Het is een tekst van Lewis Fiorelli osfs over de missie en de identiteit van de Oblaten.

Verder alle goeds en als wens: Gods beste zegen.

Pater Jan van Antwerpen osfs