Nieuws uit Brazilië november 2008

Nieuws uit Brazilië
parochies in Latijns-Amerika

Overige berichten van Pater Jan van Antwerpen osfs:

juni 2014
januari 2013
september 2012
juli 2011
februari 2009

september 2008
juni 2007

NOVEMBER 2008

Nog niet zo lang geleden, in verband met de gedachtenis van de dood van onze stichter, Louis Brisson, nu honderd jaar geleden, heeft Pater Dirk Koster heeft een biografie geschreven. Dit mooie boekwerk kwam vertaald ook in Brazilië terecht en trok de aandacht van collega’s ook al vanwege de mooie, kleurige omslag. Deze werd tevens inspiratie voor een muurschildering in één van onze opleidingshuizen.

Een ander plaatje geeft u een kijk op het bedoelde huis voor postulanten, die het plan hebben opgevat de voetstappen van Louis Brisson te volgen als toekomstige leden van onze Congregatie van de Oblaten van Frans van Sales. Nilso Zanella, de jongeman die nu de postulanten begeleidt, zal zich zelf in het begin van het volgend jaar definitief aan de Oblaten verbinden en ook daags daarop diaken gewijd worden. “De oogst is groot en werklieden zijn er weinig,” zei de Heer van de oogst en verbond er zijn erewoord aan toe dat gebed om meer arbeiders voor deze oogst zijn uitwerking niet zal missen…

Bijgaande foto is schuins genomen met enkele zijdelingse details om u een indruk te geven van de afmetingen van het kunstwerk.