Nieuws uit Brazilië september 2008

Nieuws uit Brazilië
Braga

Overige berichten van Pater Jan van Antwerpen osfs:

juni 2014
januari 2013
sept 2012
juli 2011
febr 2009

november 2008
juni 2007

Braga is tegenwoordig een klein stadje dat genoemd is naar de eerste inwoner, Manoel Braga, die zich daar in de bossen vestigde in het begin van de vorige eeuw, om het gebied verder te ontginnen, want de grond was goed en water ontbrak er ook niet. Aangetrokken door de gunstige omstandigheden kwamen zich er geleidelijk meer bewoners vestigen.

Het plaatsje Braga viel onder het gebied van de parochie van de H. Antonius, in de stad Palmeira das Missões, gelegen op ongeveer tachtig kilometer afstand. Door de grote afstanden in die parochie en het grote aantal nederzettingen die verzorgd moesten worden, bleef de aanwezigheid van een priester beperkt tot een maandelijks bezoek. Maar de bevolking groeide en ook de kapel van Braga moest verschillende malen vernieuwd en vergroot worden. Als patrones van de parochie werd de Heilige Catharina gekozen als vrucht van een al bestaande en groeiende devotie onder de bewoners. Sinds korte tijd heeft zij ook vóór de kerk, op het stadsplein, een waardige plaats gekregen.

De Oblaten van Franciscus van Sales hebben voor een groot deel de groei en ontwikkeling van Braga meegemaakt en de tegenwoordige daar opgetrokken parochiekerk werd voltooid in 1976. De Oblaten osfs hebben in Braga ook hun internaat, het Klein Seminarie, gebouwd met middelbaar onderwijs, voor jongens die zich  tot het religieuze leven en priesterschap aangetrokken voelden. Pater Valdir Formentini, geboren en getogen in Braga, is daar een voorbeeld van.

Alle Nederlandse Oblaten, die naar Brazilië uitgezonden werden, zoals Jan van Antwerpen, Wim van Rooden en Jos Evers zijn daar jarenlang actief geweest en hebben bijgedragen tot de aanwezigheid van Braziliaanse Oblaten in een aantal parochies in verschillende streken van Brazilië en zelfs een nieuwe stichting in Haiti. Ook het bestuur van de Congregatie in Zuid Amerika kwam onder hun leiding. Ja, zelfs onze tegenwoordige Algemene Overste van de Congregatie, aanwezig in vier continenten, is afkomstig uit een plaatsje op enkele tientallen kilometers van Braga.

De in 1950 officiëel opgerichte parochie van Braga omvat nu in totaal veertien verspreid liggende gemeenschappen met in totaal 826 families.

Het voorbeeld van degenen die de gemeenschap van de Heilige Catharina gesticht hebben is een blijvend stimulans om zich in te zetten voor aanwezigheid van Jesus onder de mensen, Hij die “alles heeft wél gedaan” (Markus 7,37).

Pater Jan van Antwerpen osfs