© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Willem Spann osfs heeft een index samengesteld van bijna twintig jaar Salesiaans Contact tot december 2012. U kunt de index bestellen door € 5,- over te maken naar reknr NL66 INGB 0001 8030 32 (W.A. Spann osfs) onder vermelding van: index SC.

**************


Nieuws van en over de salesiaanse familie


Oblatenbijeenkomsten, zondagse vieringen in Salesianum, Familiedagen en kringgesprekken kunnen geen doorgang vinden. Om de onderlinge verbondenheid te behouden, is een Nieuwsbrief opgesteld die per mail verstuurd wordt.

**************
Woorden van Hoop
Pastoor Joe van de Michaëlparochie in Schijndel en omgeving heeft op Salesianum twee filmpjes opgenomen i.v.m. de corona- crisis. Hier zijn Woorden van Hoop 8 en Woorden van Hoop 9.

**************
Hoe de Oblaten een missiecongregatie werden
Wie het levensverhaal van Louis Brisson leest (in het gelijknamige boek van Dirk Koster) kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Oblaten niet primair gesticht zijn om naar de missie te gaan. Toch zijn er veel Oblaten naar alle hoeken van de wereld getrokken om te missioneren. Over het hoe en waarom hieronder enkele fragmenten uit de dvd over het leven van Louis Brisson. Deze dvd kunt u bestellen via onze website. Meer over Louis Brisson uit onze laatste Nieuwsbrief.

**************

2020
Feestjaar van de heilige Margaretha Maria Alacoque

In 1610 stichtte Franciscus van Sales samen met Jeanne de Chantal de orde van de Visitatie. In 1671 trad Margaretha-Maria Alacoque toe tot deze orde. Dankzij haar visioenen krijgt de devotie tot het H. Hart een nieuwe impuls. Zij werd op 13 mei 1920 heilig verklaard. Honderd jaar later, op 13 mei 2020, zou dit groots herdacht en gevierd worden. Dit kan nu niet doorgaan, maar op 13 mei gedenken alle leden van de Salesiaanse stamboom haar leven, haar betekenis en haar canonisatie.
**************
Willem Span osfs Een lintje voor pater Willem Spann osfs
De onderscheiding voor Willem is aangevraagd door enkele verenigingen uit zijn geboorteplaats Millingen. Willem is er zeer mee vereerd en ziet het als een uiting van dankbaarheid voor wat hij voor de Millingse gemeenschap gedaan heeft en nog betekent. In de krant stond de volgende vermelding: "Willem Spann (86) uit Tilburg is sinds 1960 verbonden aan sportclub Millingen (gemeente Berg en Dal). Ook is hij sinds 1970 oprichter en voorzitter van Heemkundekring De Duffelt. In het verleden was hij lid van burgerplatform Millingen en auteur van ‘Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen’." Van harte proficiat! [foto: Judith de Raat]

**************
De leden van de salesiaanse familie hebben een eigen tijdschrift: Salesiaans Contact. Wilt u een abonnement op Salesiaans Contact of iemand een abonnement cadeau doen? Een mail naar: jackdegrootnl-uweetwel-gmail.com volstaat.

**************
Historisch
Op 29 februari 2020 werd, bij gelegenheid van de eerste zondag van de veertigdagentijd, een H. Mis opgedragen in de kathedraal van de H. Peter in Genève. Dat is voor het eerst sinds de Reformatie. Deze kathedraal was, zoals bekend, de zetel van de H. Franciscus van Sales, die als bisschop uit moest wijken naar Annecy. Lees meer...