© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

**************
Elke eerste en derde zondag van de maand is er een Eucharistieviering in Salesianum om 10.30 uur. Daarna drinken we samen koffie. Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier.

**************
Met Oblaten van Franciscus van Sales vormen de leden van de salesiaanse kringen de salesiaanse familie. Een aantal maal per jaar komt de salesiaanse familie bij elkaar. In 2020 is dat op 26 januari (feest Franciscus van Sales) en 16 mei. Deze bijeenkomsten zijn voor genodigden.

De leden van de salesiaanse familie hebben een eigen tijdschrift: Salesiaans Contact

**************
Wilt u een abonnement op Salesiaans Contact of iemand een abonnement cadeau doen? Een mailtje naar: nel.louis@casema.nl volstaat.

**************
Willem Spann osfs heeft een index samengesteld van bijna twintig jaar Salesiaans Contact tot december 2012. U kunt de index bestellen door € 5,- over te maken naar reknr NL66 INGB 0001 8030 32 (W.A. Spann osfs) onder vermelding van: index SC.

Nieuws van en over de salesiaanse familie


Op 12 oktober 2019 vierden de Oblaten en leden van de Salesiaanse familie Stichtersdag. Tijdens deze dag was ook tijd ingeruimd voor de presentatie van TENUI NEC DIMITTAM Groepsportret van de Oblaten van Franciscus van Sales, geschreven door Judith de Raat.

Salesiaanse familie Stichtersdag 2019Salesiaanse familie Stichtersdag 2019. Salesiaanse familie Stichtersdag 2019Welkom door Kees Jongeneelen OSFS.
Judith de Raat
Judith vertelt over TENUI NEC DIMITTAM.
TENUI NEC  DIMITTAM
TENUI NEC DIMITTAM Groepsportret van de Oblaten van Franciscus van Sales is gebaseerd op de levensverhalen van zeventien Oblaten van Franciscus van Sales. In de gesprekken die werden gevoerd, werd steeds stilgestaan bij de vraag: wat is een Oblaat?  TENUI NEC DIMITTAM is voor 15 euro [exclusief verzending] te bestellen via het formulier op deze website
[klik op de foto's om te vergroten]
Salesiaanse familie Stichtersdag 2019
Salesiaanse familie Stichtersdag 2019
Voorlezend uit TENUI NEC DIMITTAM. Er wordt aandachtig geluisterd.

**************


Van 15 t/m 20 juli kwamen de hogere oversten bijeen in Annecy. De jaarlijkse bijeenkomst staat in het teken van onderlinge ontmoeting en uitwisseling. Dit jaar werd speciale aandacht geschonken aan de missiegebieden van de Congregatie. Daarnaast werd onder leiding van Gerald McGlone S.J. gesproken over seksueel misbruik. Na afloop van de slotviering in de basiliek van de Visitatie poseerde het gezelschap op de trap naar de hoofdentree.**************

* Ruim een jaar geleden spraken we in de redactie van Salesiaans Contact al eens over de verschijning van het 100ste nummer. Het is toch een mijlpaal waarbij we graag even willen stilstaan. Allerlei ideeën passeerden de revue, maar we hadden nog geen vastomlijnde ideeën. Totdat we werden overvallen door de plotselinge dood van Ietje Knaapen. De idee ontstond toen al vrij snel om al haar artikelen te bundelen in een boek. Alsof Ietje een vooruitziende blik heeft gehad: ze had ze namelijk zelf al gebundeld en er een titel voor bedacht: 'SALESIAANSE GEDACHTEN lente, zomer, herfst en winter'. In goed overleg met haar man hebben we besloten dit boek uit te geven. Het wordt een gebonden uitgave van ongeveer 250 bladzijden, met een harde kaft en een leeslint. Via bemiddeling van Bert Post (die de lay-out van Salesiaans Contact verzorgt) kunnen we u dit boek aanbieden voor de uitzonderlijk lage prijs van € 10,-. De verzendkosten bedragen € 5,-. Middels dit boek willen we postuum onze dank betuigen aan Ietje voor al haar werk voor Salesiaans Contact en haar grote betrokkenheid bij de Salesiaanse Familie. De verschijning zal rond half juni 2018 zijn. Maar u kunt nu al intekenen via wimholterman@oblaten.osfs. nl of telefonisch 073- 6892406. Aarzel niet, want door dit boek krijgt u een onbetaalbare schat aan Salesiaanse gedachten in huis. Het is een eenmalige kans om te blijven genieten van Ietjes schitterende schrijfkunst. Bovendien is het een schitterend boek om iemand een groot plezier mee te doen. Namens de redactie van Salesiaans Contact, Wim Holterman osfs.