© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

De leden van de salesiaanse familie hebben een eigen tijdschrift: Salesiaans Contact. Wilt u zelf een abonnement of er een cadeau doen? Stuur dan bericht naar jackdegrootnl@gmail.com

Willem Spann osfs heeft een index samengesteld van bijna twintig jaar Salesiaans Contact tot december 2012. Deze index is te bestellen door € 5,- over te maken naar reknr NL66 INGB 0001 8030 32 (W.A. Spann osfs) onder vermelding van: index SC.**************
Historisch
Op 29 februari 2020 werd, bij gelegenheid van de eerste zondag van de veertigdagentijd, een H. Mis opgedragen in de kathedraal van de H. Peter in Genève. Dat is voor het eerst sinds de Reformatie. Deze kathedraal was, zoals bekend, de zetel van de H. Franciscus van Sales, die als bisschop uit moest wijken naar Annecy. Lees meer...

Nieuws van en over de salesiaanse familie

**************
Directorium
De Oblaten van Franciscus van Sales kregen van hun stichter Louis Brisson leefregels mee voor dagelijks gebruik. Deze leefregels werden gebundeld onder de naam Directorium. De complete titel luidt: ‘Geestelijk Directorium voor de dagelijkse handelingen’. Onderstaande video geeft meer informatie over het Directorium.


**************
Woorden van Hoop
Pastoor Joe van de Michaëlparochie in Schijndel en omgeving heeft twee filmpjes opgenomen i.v.m. de coronacrisis. Hier zijn namens de Oblaten Woorden van Hoop 8 en Woorden van Hoop 9.

**************
Afscheid van Salesianum in Schijndel
Op 20 september 2020 vond voor de laatste keer een zondagsviering plaats in Salesianum. Het was een passend afscheid na 14 jaar ontmoeten en vieren.


**************
Hoe de Oblaten een missiecongregatie werden
Wie het levensverhaal van Louis Brisson leest (in het gelijknamige boek van Dirk Koster) kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Oblaten niet primair gesticht zijn om naar de missie te gaan. Toch zijn er veel Oblaten naar alle hoeken van de wereld getrokken om te missioneren. Over het hoe en waarom hieronder enkele fragmenten uit de dvd over het leven van Louis Brisson. Deze dvd kunt u bestellen via onze website. Meer over Louis Brisson uit onze laatste Nieuwsbrief.