© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

De leden van de salesiaanse familie hebben een eigen tijdschrift: Salesiaans Contact. Wilt u zelf een abonnement of er een cadeau doen? Stuur dan bericht naar jackdegrootnl@gmail.com

Willem Spann osfs heeft een index samengesteld van bijna twintig jaar Salesiaans Contact tot december 2012. Deze index is te bestellen door € 5,- over te maken naar reknr NL66 INGB 0001 8030 32 (W.A. Spann osfs) onder vermelding van: index SC.**************
Historisch
Op 29 februari 2020 werd, bij gelegenheid van de eerste zondag van de veertigdagentijd, een H. Mis opgedragen in de kathedraal van de H. Peter in Genève. Dat is voor het eerst sinds de Reformatie. Deze kathedraal was, zoals bekend, de zetel van de H. Franciscus van Sales, die als bisschop uit moest wijken naar Annecy. Lees meer...

Nieuws van en over de salesiaanse familie

**************
Salesiaanse Familiedag van 10 oktober 2020
De Oblaten van Franciscus van Sales kregen van hun stichter Louis Brisson leefregels mee voor dagelijks gebruik. Deze leefregels werden gebundeld en uitgegeven onder de naam Directorium. De complete titel luidt: ‘Geestelijk Directorium voor de dagelijkse handelingen’. In het eerste filmfragment is meer informatie te vinden over het Directorium. In de andere filmpjes komen zes Nederlandse Oblaten aan het woord. Ze vertellen in het kort hoe zij het Directorium beleven en welke rol het speelt in hun leven. Deze filmpjes zijn geplaatst bij gelegenheid van de Salesiaanse Familiedag van 10 oktober, die nu niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.
**************
Woorden van Hoop
Pastoor Joe van de Michaëlparochie in Schijndel en omgeving heeft twee filmpjes opgenomen i.v.m. de coronacrisis. Hier zijn namens de Oblaten Woorden van Hoop 8 en Woorden van Hoop 9.

**************
Afscheid van Salesianum in Schijndel
Op 20 september 2020 vond voor de laatste keer een zondagsviering plaats in Salesianum. Het was een passend afscheid na 14 jaar ontmoeten en vieren.

**************
Hoe de Oblaten een missiecongregatie werden
Wie het levensverhaal van Louis Brisson leest (in het gelijknamige boek van Dirk Koster) kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Oblaten niet primair gesticht zijn om naar de missie te gaan. Toch zijn er veel Oblaten naar alle hoeken van de wereld getrokken om te missioneren. Over het hoe en waarom hieronder enkele fragmenten uit de dvd over het leven van Louis Brisson. Deze dvd kunt u bestellen via onze website. Meer over Louis Brisson uit onze laatste Nieuwsbrief.

**************

2020
Feestjaar van de heilige Margaretha Maria Alacoque

In 1610 stichtte Franciscus van Sales samen met Jeanne de Chantal de orde van de Visitatie. In 1671 trad Margaretha-Maria Alacoque toe tot deze orde. Dankzij haar visioenen krijgt de devotie tot het H. Hart een nieuwe impuls. Zij werd op 13 mei 1920 heilig verklaard. Honderd jaar later, op 13 mei 2020, zou dit groots herdacht en gevierd worden. Dit kan nu niet doorgaan, maar op 13 mei gedenken alle leden van de Salesiaanse stamboom haar leven, haar betekenis en haar canonisatie.