© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact
De Nederlandse Oblaten zijn ondanks hoge leeftijden werkzaam in het pastoraat en gaan voor in vieringen. Zij onderschrijven de richtlijnen van de Gedragscode Pastoraat.

Bestuur Nederlandse Oblaten van Franciscus van Salesvlnr: pater Wim Holterman, pater Kees Jongeneelen en pater Henk van Galen

Voltooiing: van Provincie naar communiteit


Van 5 oktober 1937 tot 24 augustus 2016
In 1927 kwamen de Oblaten van Franciscus van Sales uit Duitsland naar Nederland met de opdracht om ook in ons land leden te werven voor de Congregatie van de Oblaten van Franciscus van Sales. Ze begonnen in een klein huisje in de Vogelstraat in Tilburg. In 1930 waren er twaalf studenten. Het huisje aan de Vogelstraat werd te klein. In datzelfde jaar kocht Pater Spiessl het oude Lyceum dat de naam Missiehuis Ave Maria kreeg. In september 1933 woonden daar 33 mensen. Op 14 maart 1937 werd Marcel Bernaert, de eerste Nederlandse Oblaat, in Paderborn tot priester gewijd. Omdat we in Nederland nog geen noviciaat en scholasticaat hadden, heeft hij zich aangesloten bij Duitsland. In 1936 werd het huis in Nijmegen gekocht dat als Noviciaat dienst ging doen. In 1938 werd Huize Leefdael van de heer Willem van Thiel in Beek en Donk gekocht en het kreeg de naam Studiehuis St. Jozef. In totaal zijn zeventig Oblaten osfs daar opgeleid en tot priester gewijd. In 1965 werd het Studiehuis opgeheven. De toenmalige studenten verhuisden naar Nijmegen tot 1967. In september 1967 werden alle grootseminaries, vanwege het slinkende aantal studenten in Nederland, gesloten en kwamen er vijf theologische hogescholen, waar studenten van het bisdom en van de religieuzen samen hun hogere studenten maakten. Zo verhuisden wij met veertien studenten naar Amsterdam en gingen we samen met de studenten van het Bisdom Rotterdam, Haarlem-Amsterdam, de Jezuïeten, Kruisheren en Karmelieten naar de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam.

Vanaf 1970 zijn er geen nieuwe intredingen meer geweest en is het aantal Nederlandse Oblaten osfs afgenomen. In totaal telde de Nederlandse Provincie op haar hoogtepunt honderd leden, paters en broeders, waarvan er dertig in de missie in Zuid-Afrika, Namibia en Brazilië werkten.

Jaren geleden hebben we onze grote kloosters al verkocht, omdat de meeste Oblaten osfs als pastor op een parochie woonden of als aalmoezenier in het leger waren. Zoals bij alle actieve congregaties zijn de leeftijden inmiddels hoog en is het aantal leden behoorlijk gekrompen. Zo zijn er de laatste drie jaar twaalf van onze medebroeders gestorven. Nu zijn er nog zeven Oblaten osfs in Nederland en vier Nederlandse Oblaten osfs in de missie. De gemiddelde leeftijd is 80 jaar. Dat betekent dat we eigenlijk niet groter zijn dan een communiteit en geen provincie meer.

We hebben de laatste twee jaar intensief overlegd met onze Generale Overste en zijn Raad over hoe het verder moest met de Oblaten van Franciscus van Sales in Nederland. Aansluiten bij de Duitssprekende provincie (Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland) zagen wij niet zitten. Er is een taal- en cultuurverschil. Het reizen met onze ouder wordende groep gaat niet meer lukken.
Na goed overleg zijn wij nu de Nederlandse communiteit van de Oblaten van Franciscus van Sales, die juridisch rechtstreeks onder het generaal bestuur valt. Naar buiten toe gaat er weinig veranderen. Ons blad, Salesiaans Contact, blijft verschijnen. De Salesiaanse Familie gaat gewoon door, waar we heel blij om zijn. Onze opdracht is en blijft de verspreiding van de spiritualiteit van Franciscus van Sales.

Op woensdag 24 augustus 2016 werd dit hele proces formeel bekrachtigd. Onze Generale Overste, pater Aldino Kiesel, kwam naar Nederland en vond dat dit een feestelijk tintje moet krijgen. Hij zei daarover: "de congregatie heeft veel aan de Nederlandse provincie te danken en je moet ons als bestuur van de congregatie de kans geven om die dank ook uit te spreken en te vieren." Toch bleef het een feest met een rouwrandje. Wij gaan er het beste van maken en willen dat doen met heel onze Salesiaanse Familie.

2016, Kees Jongeneelen osfs