© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Nederlandse Oblaten van Franciscus van Sales


Op 27 december 1927 arriveert pater Spiessl in Tilburg. Hij is de pionier van de Nederlandse provincie. Hij betrekt een klein huis in de Vogelstraat, maar start al in 1930 het latere grote missiehuis ‘Ave Maria’.

Ave Maria Tilburg Ave Maria Tilburg
Ave Maria in Tilburg

Salesianum Nijmegen 1938 Salesianum aan de Groesbeekseweg in Nijmegen
In 1936 betrekken zeven novicen het noviciaathuis ‘Salesianum’ aan de Groesbeekseweg in Nijmegen, onder leiding van pater Bogenberger. Na hen volgen nog 150 priester- en 40 broederkandidaten.

Op 5 oktober 1937 wordt de Nederlandse provincie zelfstandig, met pater Bogenberger als eerste provinciaal. Een jaar later start het scholasticaat in Beek en Donk, onder de naam ‘Studiehuis Sint Jozef’. In 1942 worden de eerste vijf priesters gewijd. Het aantal leden van de congregatie neemt gestaag toe. In 1967, na het Tweede Vaticaans Concilie, wordt de opleiding van een aantal studenten voortgezet in Amsterdam.

De meeste paters en broeders vinden werk in de opleiding van kandidaten, in de missie en later vooral in het pastoraat. De meeste Nederlandse Oblaten van Franciscus van Sales wonen verspreid, maar zij houden onderling contact. Net als bij de meeste andere orden en congregaties, nam ook bij de Nederlandse Oblaten van Franciscus van Sales sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw het aantal nieuwe roepingen af.
De congregatie heeft ervoor gekozen zich te richten op het uitdragen van het gedachtegoed van Franciscus van Sales. Als gevolg hiervan zijn de eerste salesiaanse kringen ontstaan.

Van maart 2006 tot oktober 2020 was in Schijndel een centrum voor spiritualiteit gevestigd met de vertrouwde naam Salesianum. Vanaf 1 november 2020 komen de Nederlandse Oblaten bijeen in het woonhuis van pater Kees Jongeneelen te St. Oedenrode.