© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Visitatie


Tijdens een reis naar Rome, in 1598, leert Franciscus van Sales de religieuze gemeenschap van de heilige Francesca Romana (1384-1440) kennen. De vrouwen bezoeken en verzorgen armen en zieken in de stad.

Franciscus van Sales en Jeanne de Chantal ontmoeten elkaar voor het eerst op 5 maart 1604 bij de vastenpreken in de Heilige Kapel te Dijon. Jeanne de Chantal is tot haar grote verdriet weduwe geworden. Vanaf hun eerste ontmoeting ontstaat een geestelijke vriendschap die levenslang zal duren en die tot op heden een grote invloed heeft op allen die leven in hun geest. Als Franciscus van Sales Dijon weer verlaat op 26 april 1604 schrijft hij Jeanne de Chantal bij de eerste tussenstop een klein briefje met de woorden: "God heeft mij aan jou gegeven, ik ben er met het uur zekerder van." Nadat hun geestelijke vriendschap is gegroeid, besluiten Franciscus en Jeanne de Chantal om samen de Visitatie te stichten. Het woord 'visitatie' herinnert aan de ontmoeting van Elisabet en Maria uit het Evangelie volgens Lucas (1, 39-56).

de Galerie te Annecy   De kamer van Jeanne de Chantal in de Galerie. Op 6 juni 1610 betrekken de eerste vier vrouwen het kleine en armoedige huis dat bekend staat als de Galerie. Het is zo genoemd omdat er een gaanderij of gang is, die uitkijkt op het meer van Annecy.

De orde is vooral bedoeld voor vrouwen en weduwen die zich geroepen voelen tot een religieus leven, maar voor wie de regels in de bestaande kloosterordes te streng of te zwaar zijn. Het doel van de orde is behalve gebed ook liefdadigheid. De vrouwen, zo is de bedoeling, kunnen buiten het klooster zieke en arme mensen bezoeken. De beoefening van liefdadigheid wordt, net als het gebed, gezien als een oefening die het innerlijk leven ten goede komt. In die dagen is dat een ongebruikelijke vorm van religieus leven. In het jaar 1618 wordt de Visitatie op last van de aartsbisschop van Lyon omgevormd tot een contemplatief slotklooster.

de Galerie te Annecy   Franciscus van Sales geeft de regel aan de eerste zusters. Daarachter zien we Jeanne de Chantal, die de regel doorgeeft.


De nieuwe orde heeft een grote uitstraling en groeit snel. Bij het overlijden van Jeanne de Chantal, in 1641, telt de Visitatie al 87 kloosters. Op dit moment telt de orde meer dan 2500 leden in 155 kloosters. De zusters van de Visitatie worden ook wel visitandinnen genoemd. De Visitatie is de moeder van de andere salesiaanse stichtingen, zoals de salesianen van Don Bosco, de missionarissen van Franciscus van Sales, de oblatinnen en de oblaten van Franciscus van Sales.