© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat januari 2021


In de hoofdstukken voorafgaand aan dit zevende heeft Franciscus van Sales uitgelegd dat wie op aarde leeft niet volmaakt kan zijn. Dat is alleen in de hemel, het hiernamaals, mogelijk. Maar zoals iedereen weet zijn er uitzonderingen op alle regels, dus ook op deze. Het zevende hoofdstuk van boek 3 draagt dan ook de titel: ‘De liefde van de heiligen in dit sterfelijk leven evenaart die van de gelukzaligen en kan die zelfs overtreffen’. Het komt vaker voor in de Theotimus dat de auteur eerst enkele hoofdstukken besteedt aan het verduidelijken en bevestigen van zijn punt – waardoor je als lezer uitgenodigd wordt te denken dat het blijkbaar altijd zo is – en dat dan een hoofdstuk volgt met een nuance van of uitzondering op de beschreven regel. Met gelukzaligen worden hier overledenen bedoeld, mensen die de weg van oorsprong tot bestemming hebben afgelegd, zoals dat in de voorgaande hoofdstukken is beschreven. Een kind dat gelukzalig wordt genoemd is dus een overleden kind. Over de beide evangelisten wordt hier gemeld dat hun liefde tot God al bij leven onovertroffen was. Volgens Franciscus van Sales is het mogelijk om al bij leven gelukzalig te zijn, maar uitzonderlijk is dat wel.

Meestal zijn herders niet moediger dan soldaten. Toen de kleine herdersjongen David zich bij het leger van Israël aansloot, merkte hij dat de meeste mannen weliswaar beter waren met wapens dan hijzelf, maar dat weinigen hem overtroffen qua moed (1 Koningen 17, 38-39). Meestal hebben de mensen op aarde niet méér liefde dan zij die in de hemel zijn. Maar zijn er stervelingen die, ook al zijn ze minder bedreven in de beoefening van de liefde dan de onsterfelijken, het toch verder hebben gebracht. Als we gloeiend ijzer vergelijken met een brandende lamp, geeft het ijzer meer gloed en warmte af dan de lamp, maar de lamp geeft meer licht en helderheid. Als we een gelukzalig kind vergelijken met de heilige Johannes toen hij gearresteerd was (Handelingen 4), of met Paulus in gevangenschap (Filippenzen 1, 14), dan kunnen we zeggen dat het kind in de hemel meer licht in het verstand en meer helderheid van de beoefening van de liefde in de wil heeft, maar de beide heiligen een groter liefdesvuur en een warmere gloed."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 3 hoofdstuk 7.
Bekijk ook de foto van de maand