© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat augustus 2015


De twaalfde Conferentie van Franciscus van Sales gaat over de eenvoud. In het tekstgedeelte van vorige maand maakte Franciscus van Sales duidelijk dat eenvoud iets te maken heeft met het getalsmatige één. Iets is eenvoudig als het, zoals een kledingstuk, gemaakt is uit één soort stof. Zonder frutsels, kantjes en bandjes. Deze wijze van uiterlijke bekleding geldt als een spiegel van het innerlijk, want daar moet maar één streven heersen en dat is de liefde Gods:

Je vraagt me hoe je in de eenvoud kunt bewaren in de omgang met anderen. Mijn antwoord: dat gaat net zoals in alle andere gevallen, maar wel is het belangrijk om in een sfeer van heilige vrijheid en ongedwongenheid met elkaar te kunnen praten over alles wat bijdraagt aan de vrolijkheid en ontspanning. In de omgang moet je eigenlijk kinderlijk zijn, zonder dat je ondoordacht te werk gaat, want de eenvoud volgt altijd de regel van de liefde Gods. Het kan best eens gebeuren dat je iets zegt wat niet helemaal zo wordt opgepakt als je had gewild. Ga dan niet al je woorden zeven en uitpluizen, doe dat niet! Want als je probeert uit te zoeken of wat je hebt gezegd of gedaan hebt wel goed is overgekomen, dan ben je bezig met de eigenliefde. De heilige eenvoud onderzoekt haar eigen woorden en daden niet, maar laat wat er van komt over aan de Voorzienigheid. Want aan die Voorzienigheid weet zij zich nauw verbonden. Doet zich een kans voor om een oefening van deugd te stellen, dan gebruikt zij deze zorgvuldig, want dat is een goed middel om tot volmaaktheid te komen. Ga niet welbewust op zulke kansen jagen, en ze laat ze ook niet opzettelijk liggen. Laat je door niets van streek maken. Blijf steeds rustig en kalm en vol vertrouwen dat God weet wat je wilt. Hem welgevallig zijn, is genoeg.
Je merkt wel dat het twee tegenovergestelde dingen zijn die ik je voorhoud. Aan de ene kant moet je zorgen voor je volmaaktheid en vooruitgang. En aan de andere kant moet je er juist niet op letten! Weet je hoe je dat met elkaar in overeenstemming kunt brengen? (…) Dat kan door wel degelijk aan je vooruitgang te denken, maar dan zonder je er zorgen om te maken."

Uit: de Conferenties van Franciscus van Sales
Bekijk ook de foto van de maand