© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat september 2015


De Conferenties van Franciscus van Sales zijn gehouden voor de Zusters van de Visitatie, die hij hier aanspreekt met 'dierbaarste dochters'. Soms gaat Franciscus van Sales in op vragen die specifiek te maken hebben met het kloosterleven; een zuster heeft hem gevraagd om iets te vertellen over de gehoorzaamheid aan de overste van de orde. Franciscus van Sales begrijpt dat eenvoudig gehoorzamen niet zo gemakkelijk is en legt uit waarom het toch belangrijk is:

Je vraagt me om iets te zeggen over de eenvoud waarmee je jezelf zowel door God als door je overste moet laten leiden. Er zijn mensen die alleen maar door de heilige Geest geleid willen worden. Ze denken dat alles wat in hun verbeelding opkomt een ingeving of aansturing is van de heilige Geest, die hen als een kind bij de hand neemt en die ze leidt in alles wat ze doen. Dat is een grote zelfmisleiding. Want zeg mij eens, was er ooit een meer bijzondere roeping dan die van Paulus? Jezus sprak wel met hem over zijn bekering, maar wilde hem toch zelf niet berichten. Hij stuurde Paulus naar Ananias met de woorden: 'Kom, sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen' (Handelingen 9, 4-7). Paulus had zomaar kunnen zeggen: Heer, waarom zegt U het me niet zelf? Maar dat deed Paulus niet. Hij deed eenvoudig wat hem gezegd werd. Zouden wij er dan van uit mogen gaan dat we meer gunsten mogen ontvangen dan Paulus? Want dat is wat we doen, als we verwachten dat God ons leidt zonder de hulp van mensen. Voor ons, mijn dierbaarste dochters, is de leiding van God niets anders dan gehoorzaamheid. Alles daar buiten is bedrog.
Uiteraard kan niet iedereen langs dezelfde weg geleid worden. Maar even zeker is het dat niet iedereen kan weten langs welke weg God ons roept. Daarom is het de taak van de overste om dat te bepalen, en zij krijgt hiervoor de hulp van God. Je mag dan niet zeggen: maar zij kent mij helemaal niet. Nee, we moeten geloven dat haar goede ingeving de juiste blijkt te zijn door onze eenvoudige gehoorzaamheid."

Uit: de Conferenties van Franciscus van Sales
Bekijk ook de foto van de maand