© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat november 2015


Franciscus van Sales hield zijn Conferenties temidden van de zusters van de Visitatie, de orde die hij samen met Jeanne de Chantal stichtte. De geest die in deze nieuwe orde moest heersen, is die van eenvoud en mildheid. Franciscus van Sales legt in dit gedeelte van de dertiende Conferentie uit waarin die mildheid tot uitdrukking komt en hoe de Zusters van de Visitatie deze geest het best kunnen dienen:

De geest van de Visitatie is die van mildheid. Zou iemand denken er goed aan te doen om strengere regels in te voeren, dan zou dat de hele Visitatie verwoesten. Strenge regels gaan namelijk in tegen het doel van de Orde. De Visitatie is opgericht om ook zwakkere meisjes en vrouwen op te kunnen nemen; vrouwen die lichamelijk niet zo sterk zijn, of die schrikken van de strenge regels en voorschriften in andere kloosterinstellingen. Toch willen ook deze vrouwen God dienen en zich met Hem verenigen, en in de Visitatie kan dat. Nu vraag je mij misschien: als een zuster lichamelijk wél sterk is, als het mag van haar overste en de andere zusters er niets van merken, kan zij dan toch geen strengere regels naleven dan haar medezusters? Mijn antwoord hierop is: een geheim komt altijd uit. Zou je zoiets doen of toestaan, dan komt van het een het ander, en voor je het weet ontstaan er binnen het klooster kleine kloostertjes en allerlei groepjes. Op den duur valt dan alles uiteen. De heilige Theresia beschrijft het kwaad dat wordt aangericht door deze kleine initiatieven om méér te doen dan de Regel vraagt en dan de gemeenschap beoefent. Het ergste is het als de overste er zelf mee begint. Zodra haar dochters dat in de gaten hebben, willen ze precies hetzelfde doen. Een aantal zusters zal daar goed in slagen, maar voor de anderen, die dat niet kunnen of willen doen, wordt het een echte beproeving. Daarom moeten dit soort uitzonderlijke strengheden nooit worden ingevoerd of toegestaan in onze kloosters (…). Mocht er een zuster zijn die groothartig en moedig genoeg is om in een kwartier tot de volmaaktheid te willen komen door méér te doen dan haar medezusters, dan zou ik haar aanraden om zich wat in te houden. Volg de gewone gang van de anderen, dat is genoeg. En mochten er zusters zijn die sterke, krachtige lichamen hebben: dat is heel fijn en goed, maar daarom hoeven ze nog niet vlugger te gaan dan hun zwakkere medezuster. Pas je aan, houd je in en ga gelijk met hen op."

Uit: de Conferenties van Franciscus van Sales
Bekijk ook de foto van de maand