© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat december 2015


Franciscus van Sales houdt zijn Conferenties voor de Zusters van de Visitatie. In de Visitatie konden ook vrouwen met een zwakkere gezondheid terecht, iets bijzonders in die tijd. Dat het in de gemeenschap weleens lastig kon zijn om goed om te gaan met ieders mogelijkheden en onmogelijkheden, klonk ook al door in het citaat van november. Franciscus gaat er in de dertiende conferentie uitgebreid op in:

Je moet echt niet denken dat de zwakkeren in een klooster van minder nut zijn dan de sterkeren, of dat ze minder waard zijn omdat ze minder doen. Ze doen allen Gods wil. Ik geef je de honingbijen als voorbeeld. Sommige bijen hebben als taak de korf te bewaken. Andere bijen zijn voortdurend van huis om honing te verzamelen. Maar ook de thuisblijvers eten mee van de honing, net zo goed als degene die de moeite hebben genomen om de honing van de bloemen naar de korf te brengen. David verdeelde de buit gelijk over de mannen die het legerkamp bewaakten en de mannen die ten strijde waren getrokken en flinke klappen hadden gekregen. Denk je soms dat koning David onrechtvaardig was? Natuurlijk niet. De mannen die waren achtergebleven, bewaakten de bezittingen voor de mannen die ten strijde trokken. En de mannen die ten strijde trokken, vochten ook voor de mannen die in het kamp bleven. Ze verdienden allemaal dezelfde beloning, want allemaal gehoorzaamden ze aan David."

Uit: de Conferenties van Franciscus van Sales
Bekijk ook de foto van de maand