© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat december 2016


In de achttiende conferentie spreekt Franciscus van Sales over de sacramenten, het koorgebed en het mediteren. Ook het ‘gewone’ gebed komt aan bod. Franciscus van Sales legt de nadruk op het doel van bidden, namelijk: dichtbij God zijn. Hoe je dat doel precies bereikt, is minder belangrijk:


Je vraagt me iets te zeggen over het gebed. Sommige mensen denken dat er heel wat bij komt kijken en dat je er vreselijk veel moeite voor moet doen. Voortdurend zijn ze bezig om hun manier van bidden te verfijnen, aan te passen en uit te stippelen hoe ze nog beter kunnen bidden. Volgens hen mag je niet hoesten en moet je stilzitten tijdens het gebed. Maar ik zeg je: ze hebben het mis. Alsof Gods Geest zich wat aantrekt van wat geluid of een beweging. Dat is toch dwaas! Gods Geest kan niet zo zwak zijn dat Hij afhankelijk is van de houding en methode van degene die bidt. Je kunt de voorgeschreven en bekende methoden van bidden heel goed gebruiken, maar weet wel dat je daar niet aan vast zit. Onze Lieve Heer schenkt soms de goede gevoelens voordat de hele oefening is afgewikkeld. Er zijn mensen die dan denken dat ze niet goed hebben gebeden, terwijl het doel van al die oefeningen toch precies die gevoelens zijn. Dat doet me denken aan iemand die al is aangekomen op de plaats van bestemming, maar toch weer terugkeert naar zijn vertrekpunt, alleen maar omdat hij denkt niet de juiste route te hebben genomen."


Uit: de Conferenties van Franciscus van Sales
Bekijk ook de foto van de maand