© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat oktober 2018


In dit citaat vergelijkt Franciscus van Sales God met de zon. De zon ziet er voor ons niet altijd hetzelfde uit, maar dat betekent niet dat de zon zelf telkens anders is. Op zich is de zon steeds diezelfde, ene zon. Het is onze blik die het verschil maakt. Dit onderscheid tussen hoe iets is en hoe wij het zien, gaat ook op als we naar God kijken, zegt Franciscus van Sales. Ook al lijkt Hij voor ons steeds anders en denken we steeds anders over Hem, toch is God steeds diezelfde, onveranderlijk ene God.

Is de zon bij opkomst rood en daarna donker of vaal, of bij het ondergaan juist bleek en kleurloos, dan zeggen we dat er regen op komst is. Maar de zon zelf, Theotimus, is natuurlijk niet rood, bleek of kleurloos. Dit indrukwekkende hemellichaam heeft met zulke wisselvalligheid niets van doen. De zon kent maar één kleur en kan niet van kleur veranderen. Er is alleen maar dat altijd durende en heldere licht, dat een wonder is van onveranderlijkheid. Onze uitspraken over de zon hebben te maken met de diverse luchtlagen en met de luchtvochtigheid tussen de zon en onze ogen. Daardoor lijkt het alsof de zon steeds weer anders is.
Zo praten we ook over God. We zeggen niet hoe Hij is, maar we praten over de wijze waarop wij Hem zien. Daarbij passend geven we Hem steeds andere namen, alsof Hij steeds op een andere manier voortreffelijk en volmaakt zou kunnen zijn. Als we God zien als degene die slechte daden bestraft, dan noemen we Hem de rechtvaardige. Verlost Hij de zondaar van zijn ellende, dan noemen we Hem de barmhartige. Als we denken aan het feit dat Hij alles zo wondermooi heeft geschapen, dan noemen we Hem de almachtige. In het besef dat Hij zijn beloften nakomt, noemen we hem de waarachtige. En zo schrijven we Hem, naar de wijze waarop Hij werkzaam is, veel uiteenlopende volmaaktheden toe. Maar in God zelf is er natuurlijk geen sprake van verschil of verschillende volmaaktheden. Hij is volmaakt enkelvoudig, volmaakt één en één en al volmaaktheid. Alles in Hem is Hij Zelf. Alle volmaaktheden die we Hem toeschrijven, zijn in Hem één zuivere en volmaakte eenheid.
De zon bezit geen van de kleuren die wij haar toeschrijven. Er is alleen maar dat heel heldere licht, dat alle kleur te boven gaat en dat alle kleuren zichtbaar maakt. Zo is het met God ook. Van verschillende volmaaktheden is geen sprake, er is alleen maar die ene, volkomen zuivere volmaaktheid die alle andere volmaaktheden te boven gaat en die volmaaktheid schenkt aan wat volmaakt is."

Franciscus van Sales, Theotimus boek 2 hoofdstuk 1
Bekijk ook de foto van de maand