© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat december 2018


In boek 2 hoofdstuk 3 van de Theotimus schrijft Franciscus van Sales over de goddelijke voorzienigheid. Daarmee wordt aangeduid dat God overal de hand in heeft, Hij heeft alles gemaakt, Zijn wijsheid is overal in aan te treffen, Hij ziet en weet alles. Alles wat we op aarde aantreffen, past in deze orde. Enige kanttekeningen zouden geplaatst kunnen worden bij het 'elkaar van dienst zijn' zoals dat hier wordt beschreven, met name vanuit het perspectief van het dier. Toch maakt het citaat met name duidelijk dat de mens onderdeel uitmaakt van de schepping, dat alles er is met reden en dat alles onderling nauw samenhangt. In het bijbelboek Wijsheid (8,1) staat over de goddelijke voorzienigheid het volgende: 'Machtig reikt zij van het ene einde tot het andere en op voortreffelijke wijze bestuurt zij alles.' Ook deze woorden klinken door in onderstaand citaat.

Ik wil jou, Theotimus, er toe bewegen om je eigen wil naar die van de goddelijke voorzienigheid te schikken. Daarom wil ik je nu eerst iets vertellen over de natuurlijke voorzienigheid. God wilde aan de mens geven wat nodig was om Zijn goddelijke goedheid te loven en prijzen. Daarom schiep Hij alle dieren en planten. En voor de dieren en planten schiep Hij land en zee, eb en vloed, bronnen, de wind en de regen, en dat alles in vele variaties. Voor dat alles, én voor de mens aan wie dat toebehoort, schiep Hij de hemel en de sterren en de elementen. Dat alles is wonderbaarlijk ordelijk ingericht, zodat bijna alle schepselen elkaar van dienst zijn. Het paard draagt ons en wij zorgen voor het paard. Het schaap voedt ons en zijn wol houdt ons warm, en wij hoeden en weiden het schaap. De aarde zorgt voor wolken in de lucht en zo kan de lucht regen naar de aarde sturen. De hand dient de voet en de voet draagt de hand. Als je dat alles goed waarneemt, kan het niet anders of je voelt een grote, vurige liefde voor de opperste Wijsheid die daarvoor heeft gezorgd! Het is Gods voorzienigheid die alles regelt en alles bestuurt (…). Gods voorzienigheid, Theotimus, gaat naar alles uit, zij heerst over alles en buigt alles terug naar Gods glorie. Misschien lijkt het weleens alsof er iets is dat niet voorzien is, of bestaat er iets waarvan je denkt dat het puur toevallig is. Maar zo is het niet: de hemelse voorzienigheid kent ook het toevallige en het onverwachte, en het is met zekerheid bestemd voor het algemeen nut van het heelal."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God.
Bekijk ook de foto van de maand