© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat januari 2019


Het in dit citaat genoemde bloempje, aspalathus linearis, is bij ons beter bekend als rooibos. Het verhaal van de regenboog heeft Franciscus van Sales gevonden in de Natuurlijke historiën van Plinius, een boek waar hij vaak uit citeert. Dit boek geeft een goed beeld van de wetenschap van de eerste eeuw van onze jaartelling en bevat zo ongeveer alles wat Plinius zelf waarnam, wat hij van anderen had gehoord of elders had gelezen. Het beeld van de regenboog die een bloem raakt, is voor ons weinig steekhoudend, sterker nog: met de kennis van nu denken we zeker te weten dat dit onzin is. Franciscus van Sales gebruikt het vooral als vergelijking: hij vergelijkt dit aanraken en de heerlijke geur van de bloem met wat de verlossing voor de mens kan betekenen. De bloem is al mooi en ruikt al prima, maar door deze aanraking wordt dat nog eens vele malen beter. Zo is het ook voor de mens: door de verlossing wordt hij nog eens vele malen beter en mooier.
Dit citaat bevat drie Bijbelcitaten. Ook dit aaneenrijgen van citaten uit de Bijbel is heel typerend voor Franciscus van Sales.

Raakt de regenboog een bloempje aan dat aspalaat heet, dan gaat dat bloempje heerlijk geuren, fijner nog dan lelies. Zo is het ook met de verlossing. Komt die in aanraking met onze menselijke ellende, dan wordt de verlossing nuttiger en mooier dan de oorspronkelijke staat van onschuld ooit geweest is. Er is in de hemel meer blijdschap over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben (Lucas 15, 7). Zo is de verlossing honderd keer zoveel waard als de onschuld van de eerste mensen (…) Net zoals Naäman (2 Koningen 5, 14) stijgen we zuiver en rein uit het heil op, alsof we nooit melaats zijn geweest. God wordt immers niet door het kwade overwonnen – en wij ook niet, zoals Hij ons gebiedt – maar het kwaad wordt door het goede overwonnen. Zijn barmhartigheid komt als heilige olie bovendrijven op de golven van Zijn toorn, Zijn goedheid en mededogen overtreffen alles (psalm 145, 9)."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 2 hoofdstuk 5.
Bekijk ook de foto van de maand