© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat maart 2019


In de Verhandeling over de liefde Gods, ofwel de Theotimus - zo noemt Franciscus van Sales zijn aandachtige lezer - worden vaker vergelijkingen toegepast om iets duidelijker te maken. De vergelijking van God met de zon komt regelmatig voor. Beiden brengen licht en warmte. Daarnaast rijgt Franciscus van Sales de nodige citaten door zijn teksten. In dit korte tekstgedeelte gaat het om vier citaten uit vier verschillende Bijbelboeken. Blijkbaar kende Franciscus van Sales grote passages uit de Bijbel uit zijn hoofd, zodat hij er gemakkelijk en gul mee kon strooien. Ook als een citaat op zich lastiger te lezen of te begrijpen is, of als het gaat om teksten die niet vriendelijk zijn, dienen ze de tekst en het betoog. In het geval van Franciscus van Sales is dat betoog kernachtig samen te vatten: God is liefde en Hij wil dat we van Hem houden en van elkaar.

De zon verwarmt alles en zorgt ervoor dat alles groeit en bloeit en tot leven komt. De zon bemint alle dingen op aarde en door die warme liefde krijgt alles kracht en is het in staat tot voortplanting. Zo is het ook met de goddelijke goedheid: die moedigt alle harten tot liefde aan. "Niets kan zich onttrekken aan zijn gloed" (psalm 19, 7). Salomon vertelt: "De wijsheid roept luidkeels, buiten op straat, en zij verheft haar stem op de pleinen. Op de hoeken van de straten staat zij te roepen; bij de ingangen van de poorten; in de stad verkondigt zij haar boodschap: hoelang nog, onverstandigen, beminnen jullie het onverstand en vinden de spotters genoegen in hun spot en zijn de dwazen afkerig van kennis? Als jij weer aandacht schenkt aan mijn vermaning, dan zal ik mijn geest aan jou openbaren en je mijn woorden laten weten" (Spreuken 1, 20-23). Ook Ezechiël kent die wijsheid, want als het volk van Israël zegt: wij gaan gebukt onder onze misdaden en zonden en verrotten daardoor; voor ons is er geen sprake van leven. Dan zegt God nee: "zowaar Ik leef, Ik wil de dood van de zondaar niet, maar Ik wens dat hij zich betert en in leven blijft. Bekeer u, bekeer u en beter uw leven". En leven zoals God dat wil, is beminnen. In de eerste brief van Johannes (3, 14) staat: "De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood". Zo zie je zelf toch wel, Theotimus, dat God echt wil dat wij Hem liefhebben. En Hij neemt geen genoegen met de algemene bekendmaking van zijn verlangen bemind te worden, nee, Hij gaat van deur tot deur, klopt bij iedereen aan en "als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen, en we zullen met elkaar aan tafel gaan" (Apocalyps 3, 20). Dat wil zeggen dat Hij zo iemand liefdevol goed zal doen en nabij zal zijn."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 2 hoofdstuk 8.
Bekijk ook de foto van de maand