© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat april 2019


Franciscus van Sales maakt vaak gebruik van vergelijkingen om iets te verduidelijken. In het citaat van maart vergeleek hij God met de zon. In dit citaat vergelijkt hij de mens met een gierzwaluw en God met een windvlaag. Daarbij gaat het om niet zomaar een beetje wind, maar om redding. Wie niet op eigen kracht op kan stijgen, heeft nu eenmaal een zetje nodig.

Als Aristoteles over gierzwaluwen schrijft, noemt hij ze apodes ofwel voet-lozen. Deze vogels hebben heel kleine, zwakke pootjes, die nauwelijks gebruikt kunnen worden. Is de vogel eenmaal op de grond terecht gekomen, dan kan hij niet meer op eigen kracht omhoog komen. Ze kunnen niet lopen en ze kunnen zich niet afzetten, zodat ze er niet in slagen zichzelf weer in de lucht te krijgen. Zodoende blijven ze rondkruipen op de grond, totdat ze doodgaan. Maar soms schiet een gunstige windvlaag hen te hulp en tilt hen ineens weer van de grond. Vanaf dat moment kunnen ze hun vleugels weer gebruiken, wat ze dan ook na een eerste siddering vlot en zwierig doen. (…) Als wij God verlaten, verdienen we het om van Hem verstoken te zijn. Maar toch staat Gods liefde Zijn gerechtigheid niet toe om ons te straffen met Zijn afwezigheid. Gods liefde wekt Zijn medelijden op en draagt Hem op om ons te komen redden. Dan stuurt God ons een gunstige windvlaag toe, in de vorm van een goddelijke ingeving. Die windvlaag dringt met zacht geweld ons hart binnen, grijpt het, brengt het in beweging, verheft onze gedachten en trekt alles in ons de wijde lucht van de goddelijke liefde in."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 2 hoofdstuk 9.
Bekijk ook de foto van de maand