© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat juni/juli 2019


Franciscus van Sales beziet en beschrijf de mens met veel inzicht en begrip. Blijven twijfelen en uitstellen en excuses bedenken is maar al te menselijk. Je weet heel goed dat er een radicale keuze gemaakt moet worden, maar je blijft die maar voor je uitschuiven. Het is nog niet helemaal het juiste moment, je bent er eigenlijk nog niet klaar voor, je wil eerst nog dit of dat doen voordat je jezelf vastlegt. Zo gaat het tussen mensen en zo gaat het ook tussen mens en God. God wil onze liefde, stelt Franciscus van Sales. Niet een beetje, niet de toezegging dat die er later zal zijn, maar alles en wel nu meteen. In ons eigen leven kennen we het verschil tussen een beetje verliefd op iemand zijn en echt van iemand houden. Sommige levenskeuzes zijn alleen van waarde als die gemaakt worden met het hele hart, zonder enige terughoudendheid. Wie echt van iemand houdt, wie echt van God houdt, laat alles liggen, gaat op pad en kijkt niet meer om. In Lucas 9, 57 zegt iemand tegen Jezus: ‘Ik wil U volgen, waar U ook naartoe gaat’. Jezus antwoordt hem: ‘De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest, maar de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’ Hier wordt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van een dergelijke keuze en wordt tevens begrijpelijk waarom men daarvoor terug kan schrikken.

Stel je iemand voor die ziek is, medicijnen krijgt van de dokter en die vervolgens niet inneemt. Dan wordt je iets gegeven zonder dat je het daadwerkelijk ontvangt en dat is een nutteloze en onvruchtbare manier van ontvangen. We ontvangen Gods genade tevergeefs als we haar ontvangen aan de voordeur van onze ziel, maar haar niet binnenlaten met de instemming van ons hart. Dat is krijgen zonder te ontvangen: het heeft immers helemaal geen zin om de goddelijke inspraak wel te bemerken maar niet te volgen. Als iemand ziek is en maar een gedeelte van zijn medicijnen inneemt, dan kan hij er ook maar ten dele van de werking ervan profiteren. Zo is het ook met God die ons die grootse ingeving stuurt om Zijn liefde te omhelzen, terwijl wij er maar ten dele mee instemmen. Zo komt die goddelijke ingeving ons slechts gedeeltelijk ten goede. Het gebeurt wel dat we een ingeving ontvangen om veel te doen en dat we daar slechts gedeeltelijk mee instemmen. Denk maar aan die brave mannen uit het Evangelie volgens Lucas (9, 59 - 61) die allemaal met een excuus kwamen toen de Heer hen riep om Hem te volgen. De een moest eerst zijn vader begraven, een ander wilde thuis afscheid nemen van zijn familie."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 2 hoofdstuk 11.
Bekijk ook de foto van de maand