© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat april 2020


Tijdens de speciale ‘Urbi et orbi’ van 27 maart jongstleden, op een leeg Pietersplein, sprak paus Franciscus ons bemoedigend en troostrijk toe. Iets daarvan is ook te beluisteren in dit citaat, waar het gaat over diep verdriet. Diep verdriet komt voort uit liefde en als de tranen vergoten zijn, is er opnieuw liefde. Wat uitgedroogd, dor en doods lijkt, kan weer oplaaien en opnieuw licht en warmte geven, als het maar geraakt wordt door één enkele zonnestraal.

Bij mijn weten heeft de natuur nog nooit vuur in water veranderd, terwijl andersom dagelijks veel water kokend heet wordt gemaakt. Wat de natuur niet deed, deed God wel, namelijk water in vuur veranderen, en wel door een wonder dat beschreven staat in het tweede boek Makkabeeën (1, 19-22): “Op de dag dat onze voorvaderen naar Perzië werden weggevoerd, namen enkele vrome priesters heimelijk wat vuur van het brandofferaltaar en verborgen het in de holle ruimte van een uitgedroogde put”. Ze deden dat op aanraden van Jeremia. Toen ze terugkeerden, gingen ze het verborgen vuur zoeken, “maar zij kwamen met de mededeling dat ze geen vuur, maar drabbig water hadden gevonden.” Ze brachten er wat van naar Nehemia, die de priesters het bevel gaf om wat hout met dat drabbige water te begieten. En toen een zonnestraal het raakte, laaide er een groot vuur uit op. Midden in het verdriet en de spijt van een levendig berouw steekt God op de bodem van ons hart het heilige vuur van liefde aan. Deze liefde verandert in het water van tranen, die daarna opnieuw van gedaante verandert en weer een nieuw, groot liefdesvuur ontsteekt. Een zondige vrouw had haar Verlosser lief en het vuur van haar liefde veranderde in water, want zo kwam ze bij hem: in tranen, die zijn voeten nat maakten (Lucas 7, 38 – 50). En die tranen veranderden weer in liefde, want Onze Lieve Heer zei dat “haar vele zonden vergeven zijn, getuige haar grote liefde."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 2 hoofdstuk 20.
Bekijk ook de foto van de maand