© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat mei 2020


Lucas 22, 55 – 62 beschrijft de verloochening door Petrus. Tot drie keer toe ontkent Petrus dat hij de dan net gevangen genomen Jezus kent. In Lucas 22, 34 had Jezus dat precies zo voorzien, met de woorden: “Voordat vandaag de haan kraait, zul je drie keer geloochend hebben dat je Me kent.” Nadat dit inderdaad precies zo heeft plaatsgevonden, keert Jezus zich om en kijkt Petrus aan. Die blik herinnert Petrus aan wat Jezus hem eerder had gezegd en Petrus “liep naar buiten en schreide bittere tranen”. Dit citaat bevat twee vogels; behalve de haan wordt ook de gierzwaluw genoemd. De zwaluw kondigt de lente aan en wordt gezien als brenger van nieuw leven, maar hier gaat het vooral om de vogel als symbool van vrijheid. In de bijbel komt de zwaluw overigens vaker voor (bijvoorbeeld in Psalm 84, 4, Spreuken 26, 2, Jesaja 38, 14 en Jeremia 8, 7). In de op een na laatste regel van dit citaat wordt Prosper van Aquitaine (390 – 463) geciteerd.

Wie tot geloof is gekomen, legt de goddelijke inspraak niets in de weg, zodat die ons vanzelf verder mee kan nemen in de richting van inkeer, berouw en liefde. De apostel Petrus liet zich als een gierzwaluw opnemen door de ingeving en inspraak die zijn Heer en Meester hem gaven. In alle vrijheid liet hij zich meenemen door de zachte wind van de heilige Geest. (…) Hij ziet de gezegende ogen die hem tot leven hebben gewekt en leest daarin vergeving door de goede God. Daaraan ontleent hij hoop, en met goede reden. Als hij de binnenplaats verlaat, ziet hij in hoe afschuwelijk zijn zonde is en hij kreunt en huilt er om. Hij smeekt om genade voor zijn misdaad. Hij neemt zich voor met grote kracht vast te houden aan zijn geloof en trouw te zijn. Die opeenvolgende gemoedstoestanden, opgewekt door de genade, leiden, sturen en steunen hem net zo lang tot zijn daad vergeven is. Zo gaat men van genade tot genade, zoals de heilige Prosper zegt: ‘zonder genade komt men niet tot genade.’ (…) Dierbare Theotimus, dat is de wijze waarop de hemelse inspiratie tot ons komt en onze wil in de richting van de heilige liefde trekt."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 2 hoofdstuk 21.
Bekijk ook de foto van de maand