© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat juni 2020


Het laatste hoofdstuk van boek 2 van de Theotimus draagt de titel ‘Korte beschrijving van de volmaakte liefde’. Die volmaakte liefde, zo blijkt uit de eerdere hoofdstukken en het eerste boek, wordt ook de heilige of zelfs hoog-heilige liefde genoemd. Voor die uitdrukking wordt de term ‘caritas’ gebruikt, een woord dat mogelijk associaties oproept met liefdadigheid. Caritas is ook de naam van een internationale, katholieke liefdadigheidsorganisatie. Naastenliefde zou een mogelijke vertaling kunnen zijn; ook al zo’n woord dat nog maar weinig gangbaar is. De caritas waar Franciscus van Sales over schrijft, wordt al in de titel van het hoofdstuk ‘volmaakt’ genoemd en dat volstaat voor de oplettende lezer van de Theotimus: bij volmaakte liefde kan het alleen maar gaan over de liefde Gods. Mensen onder elkaar kunnen elkaar liefhebben, maar volmaakt, dat wil zeggen zonder enig eigenbelang, is die liefde niet. De liefde Gods is dat wel. Met behulp van enkele kenmerken van vriendschap wordt toegelicht wat caritas is.

God voert de ziel van liefde naar liefde en van pleisterplaats naar pleisterplaats, totdat Hij haar het beloofde land binnenleidt, het beloofde land van de hoog-heilige caritas. Die liefde is eigenlijk een vriendschap, want het is geen liefde die iets met het eigenbelang te maken heeft. Door de caritas houden we van God en wel om Hemzelf, want we hebben zijn onovertroffen en lieflijke goedheid waargenomen. En deze vriendschap is een echte vriendschap, want ze is wederkerig. God heeft lief wie van Hem houdt, altijd al en voor altijd. Deze vriendschap wordt door beiden erkend en begrepen. Natuurlijk heeft God weet van onze liefde voor Hem, want die heeft Hij ons zelf geschonken. En ook ons kan deze liefde niet ontgaan, want God laat ons voortdurend weten dat Hij van ons houdt. Daarnaast dient al het goede in ons als bewijs van Zijn liefde."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 2 hoofdstuk 22.
Bekijk ook de foto van de maand