© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat augustus 2020


In de liefde tot God gaat het niet om een eenmaal gevestigde, stilstaande toestand. Het gaat om de voortdurende toename van liefde. In menselijke verhoudingen werkt dat ook zo: als de liefde niet groeit, kwijnt ze weg en zal ze op den duur verwelken. Je hoort weleens iemand zeggen dat liefde een werkwoord is en dat je voortdurend aan je relatie moet blijven werken. Met de liefde tot God is het niet anders, ook die moet je steeds blijven onderhouden. Maar God maakt het je wel gemakkelijk om steeds meer van Hem te houden, zegt Franciscus van Sales, want iedere goede daad die je in Zijn naam doet, hoe klein die ook is, wordt door God met liefde beantwoord. Niet wijzelf, maar Hij zorgt ervoor dat onze liefde steeds blijft groeien.

Kijk eens goed, Theotimus, naar dat glas water of dat stuk brood dat iemand uit liefde tot God aan een arme geeft. Naar menselijke maat stelt het niet veel voor en is het de moeite niet waard. Maar God beloont het en laat in ruil daarvoor de liefde groeien. Tussen alle bijdragen aan het heiligdom was ook geitenhaar te vinden (Exodus 35, 26). Als het maar uit liefde voortkomt is ook het kleine en geringe God aangenaam. In het Midden-Oosten ruiken niet alleen de aromatische planten heerlijk, maar alle planten. Dat komt door de grondsoort en de bodem. Zo is het ook met ons hart: als dat vol heilige liefde is, zijn niet alleen de grootste daden maar ook de kleinste deugden te noemen. Ze zijn God aangenaam en Hij laat de heilige liefde groeien als Hij ze waarneemt. Een boom groeit met takken en op eigen kracht laat hij de ene na de andere tak uitgroeien. De heilige liefde groeit op een andere manier. Geloof, hoop en liefde zijn deugden die hun oorsprong vinden in de goddelijke goedheid en uit die oorsprong putten ze hun groei en bloei. Net zoals bijen die niet alleen uit honing voortkomen, maar in diezelfde honing ook hun voedsel vinden."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 3 hoofdstuk 2.
Bekijk ook de foto van de maand.