© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat september 2020


Wie voortgaat op het pad van de heilige liefde, heeft steeds hulp nodig. Niet alleen bij de eerste stappen, maar voortdurend. En niet alleen zwakke of hulpbehoevende mensen hebben hulp nodig, ook sterke en gezonde mensen kunnen niet zonder. Deze hulp, zo wordt hier uitgelegd, is viervoudig: zichtbaar, verlichtend, leidend en ondersteunend. Zonder die hulp – ook wel genade genoemd – maken we geen schijn van kans, maar gelukkig is het hulp die ons voortdurend wordt aangeboden.

God doet alles in ons en zonder ons, mijn dierbare Theotimus. Als God haar niet te hulp zou komen, zou de ziel in de macht van de zonde blijven. Maar als de ziel instemt met de genade, de goddelijke inspraak volgt en de middelen aanvaardt die haar worden aangereikt, krijgt ze haar geestelijke gezondheid weer terug. God geeft haar kracht en schenkt haar geloof, hoop en boetvaardigheid om alles weer ten goede te keren. Terwijl God de ziel de deugden laat beoefenen die voor de heilige liefde nodig zijn, leidt Hij haar en steunt Hij haar. Zijzelf loopt zo goed en zo kwaad als mogelijk, terwijl Hij haar draagt en ondersteunt bij iedere stap. Je kunt bijna niet zeggen of ze nu loopt of gedragen wordt en zelf niet loopt. Ze loopt op zo’n wijze dat je niet weet of ze wel vooruit zou komen zonder hulp. Met Paulus (1 Korintiërs 15, 10) zeggen we dan: niet ik loop, maar de genade van God met mij."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 3 hoofdstuk 3.
Bekijk ook de foto van de maand.