© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat oktober 2020


In boek 3, hoofdstuk 4 van de Theotimus vergelijkt Franciscus van Sales de liefde van God voor de mens met die van een moeder voor haar kind. Deze vergelijkingswijze maakt aan de lezer duidelijk dat de liefde van mensen onderling lijkt op de liefde van God voor de mensen. Deze liefdes lijken op elkaar in die zin dat ze dezelfde bron hebben: volgens Franciscus van Sales komt alle liefde van God en streeft alle liefde naar God. Ook de liefde die mensen onderling ervaren en beleven. ‘Volbrengen’ is een opvallend woord in dit citaat, met meerdere betekenissen. Als God iets in ons volbrengt, betekent het dat Hij ons vervolmaakt. Hij voegt aan wat wijzelf doen iets toe wat wijzelf (nog) niet bezitten. Als wijzelf iets volbrengen, gaat het eerder om iets doen. Iets alleen maar willen is niet genoeg, het moet ook daadwerkelijk gedaan worden. Zowel bij het willen als het doen hebben we hulp nodig. En ook die hulp, zo staat hier beschreven, komt van God. 

Iedere lieve moeder leidt en ondersteunt haar kindje bij het lopen als dat nodig is. Als het niet nodig is, er niets in de weg staat en alles veilig is, dan laat ze haar kindje zelf stapjes doen. Soms neemt ze haar kindje bij de hand, dan weer tilt ze het op en draagt ze het in haar armen. En al net zo bezorgd is Onze Lieve Heer om de levenswandel van zijn kinderen. Hij laat hen voor zich uitlopen, reikt hen de hand als er problemen zijn, Hij tilt hen op en draagt hen als er pijn is en angst die anders niet te dragen zou zijn. We lezen het bij de profeet Jesaja: ‘Want Ik, de Heer, Ik ben uw God, die u vasthoudt bij uw rechterhand, die tegen u zegt: ‘Wees niet bang, Ik sta u bij’.’ (Jesaja 41, 13). Als het ons dus aan moed ontbreekt, kunnen we helemaal op God vertrouwen en op de hulp die we van Hem kunnen verwachten. Als wij tegenover Gods genade niet tekortschieten, volbrengt Hij het goede werk dat Hij in ons is begonnen; dat van onze zaligmaking. Hij doet dat door in ons zowel het willen als het volbrengen tot stand te brengen."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 3 hoofdstuk 4.
Bekijk ook de foto van de maand.