© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat februari 2021


In hoofdstuk 7 van boek 3 ging het Franciscus van Sales om de uitzondering op de regel dat je al bij leven de heilige liefde volmaakt kunt beoefenen. Hoofdstuk 8 uit boek 3 van de Theotimus wijdt hij in z’n geheel aan de uitzondering bij uitstek: Maria. Als moeder van God overtrof zij alle heiligen en engelen, schrijft Franciscus van Sales in dit hoofdstuk. Haar hele leven stond in het teken van de liefde, zelfs als ze sliep:

We kunnen de heiligen en engelen vergelijken met sterren, maar de mooiste ster is natuurlijk onze hemelse koningin (1 Korintiërs 15, 41). Zo mooi als de maan is ze (Hooglied 6, 10) en steeds herkenbaar en opvallend zichtbaar, als een zon tussen de sterren. De heilige liefde van Maria, daar ben ik zeker van, gaat die van alle heiligen in de hemel te boven en bovendien heeft ze die liefde ook nog eens voortreffelijker in de praktijk gebracht. Nooit beging ze een dagelijkse zonde, zoals de Kerk ons leert. Op haar weg ging ze van liefde naar liefde, zonder enige hindernis en zonder ooit te verslappen of te vertragen. Nooit raakte ze verstrikt in de begeerte van het lichaam, altijd heerste haar liefde vredig over haar ziel. (…) Breng toch alsjeblieft niet naar voren dat ook zij, de heilige Maagd, moest slapen zoals wij. Zeg dat toch niet, Theotimus. Zie je dan niet dat ook haar slaap een liefdesslaap is? Haar Bruidegom zelf wil dat we haar laten slapen, lees maar: ‘wek de liefde niet, maar laat haar sluimeren zolang ze wil’ (Hooglied 8, 4). De hemelse koningin sliep zelfs uit liefde, Theotimus. Ze gunde haar kostbare lichaam rust om het sterker te maken, zodat ze God daarna beter zou kunnen dienen. Dat maakt ook van haar slaap een echte liefdesdaad. De heilige Augustinus leert ons dat het onze heilige plicht is om ons lichaam lief te hebben. Alleen zo kan het van waarde zijn bij het verrichten van goede werken, deel uitmaken van wie we zijn en uiteindelijk in onze gelukzaligheid delen. Een christen moet zijn lichaam liefhebben als de levende gelijkenis van onze Verlosser die mens is geworden."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 3 hoofdstuk 8.
Bekijk ook de foto van de maand