© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat maart 2021


Bij leven is het voor niemand, op enkele uitzonderingen na, mogelijk om de heilige liefde volmaakt te beoefenen. Het met God verenigd zijn is in de regel iets voor ná dit leven. Dat is volgens Franciscus van Sales niet zo verwonderlijk, want het zou teveel van ons vragen om dit al bij leven te realiseren en vol te houden. In dit hoofdstuk legt Franciscus van Sales uit dat het al bij leven verenigd zijn met God voor ons net zo onmogelijk is als voortdurend in de felle zon te kijken. Als het doel toch bereikt wordt, vergaat de ziel van vreugde, schrijft hij even verderop in dit 9e hoofdstuk van boek 3. Zo’n ziel, met God verenigd, wordt gelukzalig genoemd. Om de weg naar de gelukzalige vereniging met God te beschrijven, gebruikt Franciscus van Sales het voorbeeld van de aantrekkingskracht. Niet alleen onze zintuigen, ook ons verstand kan met deze dwang te maken krijgen:

Als we iets tegenkomen dat we prettig en prachtig vinden, kunnen we ons er gretig en vurig aan hechten. En is iets nog fraaier en beter belicht, dan wordt onze blik levendig en zelfs nog hebberiger. Een stem of muziek die mooi klinkt, boeit het oor. Alles wat je kunt zien, horen, proeven, voelen of ruiken, oefent een zekere dwang op de zintuigen uit, een machtige, maar ook lieflijke dwang. Als het bewuste voorwerp of doel buitengewoon mooi is, wordt die dwang groter. Is het minder fraai dan is de dwang die er van uitgaat minder groot. Natuurlijk moet het bewuste voorwerp wel binnen bereik zijn en het moet daarnaast het menselijk bevattingsvermogen niet te boven gaan. Denk maar aan het oog, dat zo van licht kan genieten, maar toch niet in staat is om hel licht te verdragen. Je kunt nu eenmaal niet in de felle zon kijken. En hoe mooi de muziek ook is, als die te hard klinkt en de muzikanten te dichtbij staan, wordt het geluidsoverlast en doet het zeer aan onze oren. Voor ons verstand is de waarheid object en doel: het verstand verlangt te ontdekken en te weten wat waarheid is. En naarmate de waarheden mooier of beter worden, beleeft ons verstand er meer welbehagen aan en legt ons verstand zich met meer aandacht toe op de beschouwing er van."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 3 hoofdstuk 9.
Bekijk ook de foto van de maand