© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat augustus 2021


In dit citaat maakt Franciscus van Sales een onderscheid tussen het licht van het verstand en het licht van het geloof. Dankzij het eerste licht kunnen we God kennen als schepper en dankzij het tweede licht kennen we God als bron van alle genade. In een derde licht, dat van de eeuwige glorie, zullen we God aanschouwen. Regelmatig gebruikt Franciscus van Sales voorbeelden uit de natuur om duidelijk te maken wat hij bedoelt. De gelijkenis dient dan als opstap om iets ingewikkelds te vereenvoudigen. In onderstaand citaat wordt de mens met een steenuil vergeleken en God met de zon. Ook wordt uitgelegd waar de vergelijking weer uit de pas gaat lopen:

De steenuil ziet scherp genoeg in het zwakke maanlicht, maar in het felle daglicht worden zijn ogen zwak en ziet hij nauwelijks iets. Zo is het ook met ons verstand. Dat is sterk genoeg om in te zien wat waar is en zelfs, dankzij het licht van het geloof, kan het de goddelijke genade beschouwen, maar het is niet in staat om Gods ware wezen te aanschouwen. (…) Het is net als met de zon, die toch het meest verhevene onder alle stoffelijke dingen is: we zien alleen haar stralen, niet de zon zelf. We zien alleen het licht van de zon. Er is natuurlijk wel een verschil tussen de stralen die de zon naar onze ogen stuurt en het licht waarmee God in de hemel ons verstand aansteekt. Als we zwak zijn en niet goed kunnen zien, maken zonnestralen onze ogen niet sterker, integendeel: ze verblinden ons en zijn zelfs schadelijk voor onze ogen. Maar het heilige licht van God komt ons zwakke verstand tegemoet en helpt het, versterkt het en vervolmaakt het."

Uit: Franciscus van Sales, Verhandeling over de liefde tot God, boek 3 hoofdstuk 14.
Bekijk ook de foto van de maand