© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat januari 2022


In 2022 vieren we dat Franciscus van Sales 400 jaar geleden overleed en dat Jeanne de Chantal 450 jaar geleden werd geboren. Dit jaar worden de citaten gekozen uit de getuigenis die Jeanne de Chantal in het jaar 1627 heeft gegeven over Franciscus van Sales. Die getuigenis werd opgetekend ten behoeve van het canonisatieproces van Franciscus van Sales. Er waren 55 vragen geformuleerd. De stijl is die van een gestructureerd gesprek in vier delen, met daarbinnen korte stukjes over afgebakende thema's, voorzien van aanduidingen als 'kindertijd', 'missionaris in de Chablais' en 'examen te Rome'. Het eerste deel gaat over de vroege jaren van het leven van Franciscus van Sales. Voor Jeanne de Chantal was dat aanleiding om behoedzaam te formuleren, aangezien ze elkaar in die periode nog niet kenden.

Vader en moeder van Frans van Sales
Over zijn kinderjaren weet ik alleen iets van horen zeggen, want ik heb hem pas leren kennen na zijn bisschopswijding. Maar het is algemeen bekend dat hij is geboren uit een wettig huwelijk op het kasteel Sales in de parochie Thorens. Zijn ouders, die hoorden tot een edel en aloud geslacht, waren door en door goed; ze wijdden zich aan de naastenliefde en betoonden zich zeer goede katholieken. Men verzekert zelfs, dat in deze familie nooit iemand ook maar van geloofsafval verdacht is, hoewel ze in de buurt van Genève woonden. Ik heb een mooie uitspraak van zijn vader gehoord tegenover mensen die heel geloofwaardig zijn, namelijk: dat hij er niet over peinsde, een godsdienst te omhelzen die hij had zien geboren worden en die jonger was dan hijzelf, die immers twaalf jaar méér telde! Het is algemeen bekend dat hij gedoopt is in de parochiekerk gewijd aan Sint Mauritius in het genoemde Thorens, en ik denk dat zijn ouders hem wel op het gebruikelijke tijdstip hebben laten vormen. Heel goed heb ik zijn moeder, de overleden mevrouw Françoise de Sionnaz, gekend, van wie men aanneemt dat zij haar kind aan God heeft opgedragen toen ze hem nog in haar schoot droeg. Het was een van de meest achtenswaardige dames uit haar tijd die ik gekend heb. Haar inborst was gul en edel, puur, onschuldig en eenvoudig: een echte moeder en voedster van de armen. Ze was bescheiden, nederig en vriendelijk tegenover iedereen en diende in haar huishouden de vrede. Haar gezin beredderde ze met wijsheid, en ze zorgde dat het leefde in eerbied voor God. Heel dikwijls ontving zij de goddelijke sacramenten van biecht en communie, en uit vroomheid en eerbied voor haar zoon werd ze diens geestelijke dochter. Van hem en van verschillende anderen heb ik vernomen dat zij heel heilig en rustig gestorven is. Na haar overlijden bleef zij, met haar serene gelaat, de mooiste dode die een mens zou kunnen meemaken.."

Uit: Franciscus van Sales, een getuigenis van Jeanne de Chantal. Vertaald door Willem Spann OSFS.
Bekijk ook de foto van de maand