© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat februari 2022


In dit dubbeljubileumjaar is deze rubriek gewijd aan de getuigenis die Jeanne de Chantal aflegde over Franciscus van Sales. Die getuigenis was onmisbaar voor het canonisatieproces, dat wil zeggen de zalig- en heiligverklaring van Franciscus van Sales. In het opstellen van een dergelijke getuigenis is het van groot belang om vooraf gegeven lijnen te volgen. Het is bekend dat Franciscus van Sales als student een geestelijke crisis meemaakte. Dan is het van belang om die niet te verbloemen, maar wel in een context te plaatsen en te benadrukken dat hem dit niet deed afwijken van zijn religieuze levensweg. In de getuigenis wordt zorgvuldig en behoedzaam geformuleerd. Een enkele bron is misschien niet zo overtuigend, maar als meerdere getuigen het kunnen beamen, heeft het meer kracht, zeker als de geloofwaardigheid van deze mensen nog eens nadrukkelijk wordt gemeld. Iets dergelijks is meerdere keren terug te vinden in dit citaat.

Verschillende mensen - en ik denk, ook Frans zelf - hebben me verteld dat zijn ouders het plan hadden opgevat hem ten huwelijk te geven. Om hen niet dwars te zitten, is hij kennis gaan maken met een jongedame. Mijn vermoeden is echter dat hij dit deed in afwachting van het moment dat de goddelijke Voorzienigheid hem middelen in handen zou spelen om zijn eigen plan - zich helemaal te wijden aan de dienst van de Kerk - aan iedereen duidelijk te maken. Tegenover geloofwaardige mensen, waaronder ikzelf, heeft hij het zó uitgedrukt: al had hij een heel hertogdom geërfd, hij zou zich toch gewijd hebben aan de Kerk, want hij koesterde zoveel liefde en achting voor die levensstaat dat hij geen moment spijt had gehad die te hebben omhelsd. Hij vertrouwde zijn besluit toe aan de eerwaarde heer Louis de Sales, zijn volle neef, een man die onder de clerus van het bisdom in hoge eer heeft gestaan en een goede naam had. Deze heeft kort voor hij stierf, toen hij hiernaar werd gevraagd, met klem verzekerd dat Frans vast van plan was de kerkelijke levensstaat te omhelzen, ongeacht wat zijn ouders zouden weten te ondernemen om dat te verhinderen."

Uit: Franciscus van Sales, een getuigenis van Jeanne de Chantal. Vertaald door Willem Spann OSFS.
Bekijk ook de foto van de maand