© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat maart 2022


In dit dubbeljubileumjaar is deze rubriek gewijd aan de getuigenis die Jeanne de Chantal aflegde over Franciscus van Sales. Die getuigenis was onmisbaar voor het canonisatieproces, dat wil zeggen de zalig- en heiligverklaring van Franciscus van Sales. In dit citaat gaat het over de drie jaren die Franciscus van Sales doorbracht als missionaris van de Chablais, een streek bij het meer van Genève. In Thonon, een stad gelegen aan datzelfde meer, bevonden zich slechts een paar katholieke gezinnen; alle overige bewoners hadden zich bekeerd tot het calvinisme. Franciscus van Sales had het recht te preken in de Hippolytuskerk in het centrum van de stad en maakte daar gebruik van. Zijn preek kon pas aanvangen na afloop van de protestantse kerkdienst en sommige aanwezigen bleven luisteren. De uiteenlopende godsdienstige overtuigingen leidden tot gevaarlijke situaties en liepen regelmatig uit op geweld. Onder deze moeilijke omstandigheden wist Franciscus van Sales tot bekeringen te komen: niet door geweld met geweld te beantwoorden, maar door standvastig aan te sturen op hereniging en verzoening. Dit citaat getuigt daarvan:

Drie volle jaren heeft Frans aan deze onderneming gewijd, met groot gevaar voor zijn leven. Goed te begrijpen als men zich de situatie indenkt van deze andersdenkenden, die zagen dat ze een andere leer kregen voorgeschoteld dan de hun vertrouwde en daartegen nogal eens in opstand kwamen, zoals een geloofwaardige ooggetuige me heeft gemeld. Die wist ook te vertellen hoe de pater-kapucijn Esprit, toevallig in Thonon, naar een niet-katholieke preek ging luisteren en op het einde daarvan - in tegenwoordigheid van Frans - nogal stevig inging tegen de predikant. Enkele mensen raapten al stenen op om hem te stenigen. Mevrouw De Vallon zaliger, een vrouw met een zeer goed oordeel, die erbij was, heeft naderhand verzekerd dat het de aanwezigheid van Frans was die de spanning brak. Toen men hem in de gaten had gekregen, bracht hij door zijn vriendelijk voorkomen de woede van de andersdenkenden tot bedaren. Hij keek zo mild en vredig uit zijn ogen dat dit zijn unieke kenmerk werd. Overigens bekeerde diezelfde mevrouw De Vallon zich een poos later en wel zo grondig dat ze een geestelijke dochter van Frans is geworden; hij heeft haar tot zo'n grote volmaaktheid geleid dat ze heeft geleefd als een echte heilige en enkele jaren nadien ook zo gestorven is."

Uit: Franciscus van Sales, een getuigenis van Jeanne de Chantal. Vertaald door Willem Spann OSFS.
Bekijk ook de foto van de maand