© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat mei 2022


In dit dubbeljubileumjaar is deze rubriek gewijd aan de getuigenis die Jeanne de Chantal aflegde over Franciscus van Sales. Die getuigenis was onmisbaar voor het canonisatieproces, dat wil zeggen de zalig- en heiligverklaring van Franciscus van Sales. In dit citaat gaat het over de wijze waarop Franciscus van Sales omging met de geloofswaarheden en die aan anderen wist uit te leggen. Wie zijn werk leest komt inderdaad een vanzelfsprekend, vertrouwd en veelvuldig gebruik van passages uit de bijbel tegen. In deze passage valt op dat het tweemaal gaat over een helder licht in de ziel van Franciscus van Sales. In dit geval is dat het licht van het geloof. In deze context, die van de getuigenis ten behoeve van de canonisatie, lijkt het tevens een vooruitblik op de lichtkrans of het aureool waarmee heiligen worden afgebeeld. Al tijdens zijn leven was Franciscus van Sales een lichtend voorbeeld, na zijn dood zal dat zo blijven.

Geleerden die veel met hem in contact kwamen, hebben verklaard dat God zijn geest had begiftigd met heldere en heel bijzondere inzichten, zodat hij de moeilijkste passages van de Heilige Schrift uit kon leggen. Hij maakte de waarheid met zoveel gemak inzichtelijk dat zowel geleerde als gewone mensen er blij van werden. In de boeken over zijn leven vindt men indrukwekkende getuigenissen van dit feit (...). Wat mijzelf betreft: ik heb duidelijk geconstateerd dat de gave van geloof die Frans ontvangen had, vergezeld ging van grote verlichtingen, vaste zekerheiden en buitengewone innerlijke gevoelens. God had namelijk in de kern van zijn ziel zo'n helder licht ontstoken dat hij eenvoudig door toe te kijken de geloofswaarheden zág. Ik weet dat hij, volkomen rustig van geest en wil, zijn inzichten aan de waarheden in kwestie onderwierp; de plaats waar hij zo helder was noemde hij 'Gods heiligdom'; daar treedt niemand binnen dan de ziel zelf, samen met haar God."

Uit: Franciscus van Sales, een getuigenis van Jeanne de Chantal. Vertaald door Willem Spann OSFS.
Bekijk ook de foto van de maand