© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat juli 2022


In dit dubbeljubileumjaar is deze rubriek gewijd aan de getuigenis die Jeanne de Chantal aflegde over Franciscus van Sales. Die getuigenis was onmisbaar voor het canonisatieproces, dat wil zeggen de zalig- en heiligverklaring van Franciscus van Sales. In mei ging het over geloof, in juni over hoop en deze maand gaat het over liefde. Daarbij wordt een eenheid-in-onderscheid gemaakt: op de eerste plaats komt de liefde tot God en daarin opgenomen is de liefde voor de medemens. Wie volkomen van God houdt, zal binnen die liefde ruimte vinden om ook mensen lief te hebben. Een van de meest kenmerkende elementen van de spiritualiteit van Franciscus van Sales is de overtuiging dat God liefde is. De in het citaat genoemde verhandeling in 12 boeken is de Theotimus, ofwel de Verhandeling over de liefde Gods. Die liefde was voor Franciscus van Sales alomvattend en leidend.

Uit woorden en daden van Frans heb ik glashelder kunnen opmaken dat zijn liefde tot God de overhand en een dwingend gezag had over al zijn verlangens en gevoelens. Bovendien geloof ik dat hij trouw de goddelijke geboden onderhield en ook de raden en aanbevelingen van het evangelie opvolgde, voor zover zijn situatie en de menselijke zwakheid hem dat toestonden. Ik beschouw het als een algemeen bekend feit dat alles wat hij in zijn leven deed, voortvloeide uit en tevens getuigde van de heilige liefde tot God die zo’n grote plaats had in zijn ziel. Hij heeft over dat onderwerp een bewonderenswaardige verhandeling in twaalf boeken samengesteld, waarin het naar mijn mening zuiver afgeschilderd is. (…) Een keer schreef hij me: Ik sluit dit jaar af met een niet alleen groot, maar zelfs schrijnend verlangen om steeds vooruit te komen in die heilige liefde, die ik niet ophoud te beminnen. Eer aan God! Eer aan God in mijn hart! U ziet: mijn hart is voor Hem geschapen. Een andere keer schreef hij me: (…) Tenslotte behoren wij helemaal God toe, zonder iets te willen dan de eer van Hem te zijn. Als ik ook maar een draadje gehechtheid had dat niet voor en van Hem was, o God, ik zou het onmiddellijk losscheuren."

Uit: Franciscus van Sales, een getuigenis van Jeanne de Chantal. Vertaald door Willem Spann OSFS.
Bekijk ook de foto van de maand