© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat september 2022


In dit dubbeljubileumjaar is deze rubriek gewijd aan de getuigenis die Jeanne de Chantal aflegde over Franciscus van Sales. Die getuigenis was onmisbaar voor het canonisatieproces, dat wil zeggen de zalig- en heiligverklaring van Franciscus van Sales. Nadat geloof, hoop en liefde aan bod kwamen, worden nu de kardinale deugden beschreven zoals die in Franciscus van Sales aantoonbaar aanwezig waren. Vanouds gaat het bij de kardinale deugden om het bekende viertal: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. Deze werden later opgenomen in de zeven christelijke deugden. In het geval van Franciscus van Sales wordt zachtmoedigheid aan zijn kenmerkende deugden toegevoegd. Die zachtmoedigheid kwam hem niet makkelijk aanwaaien, valt op te maken uit dit gedeelte van de getuigenis.

Vooral zij die regelmatig met hem zijn omgegaan, hebben duidelijk gemerkt en ondervonden dat zijn zachtzinnigheid volmaakt was. Naar mijn mening kan geen mens de grote zachtheid en zachtzinnigheid beschrijven die God aan zijn ziel heeft meegegeven. Zijn gezicht, zijn ogen, zijn woorden en al zijn handelingen straalden niets dan zachtmoedigheid uit, die zelfs haar weerglans had in het hart van hen die hem zagen; hij zei wel eens dat de geest van zachtmoedigheid de ware geest van de christen is. Frans heeft me een keer verteld dat hij drie jaar lang moeite had gedaan om deze heilige deugd te verwerven, die hem tegemoetkomend maakte tegenover iedereen en ervoor zorgde dat hij de medemens zijn persoon, zijn middelen en zijn gevoelens schonk, zodat iedereen ze naar behoefte kon gebruiken. "Ik vind", zei hij, "bij onenigheden absoluut geen beter redmiddel dan: er geen woorden aan vuilmaken, doen of ik het niet merk en grote zachtmoedigheid in mij opwekken ten opzichte van hen die een en ander veroorzaakt hebben." (...) Ik heb nooit horen zeggen dat iemand Frans in woede heeft zien optreden. Op een keer vroeg ik hem zich toch eens wat op te winden over een poets die men onze Visitatie had gebakken; zijn antwoord was: "Wilt u dat ik in een kwartier dat beetje zachtzinnigheid verlies dat ik met zoveel moeite in twintig jaar heb opgebouwd?" (...) Hij heeft me eens bij een echte en ernstige aanleiding tot boosheid en woede verteld dat hij gedwongen was geweest met beide handen de teugels van zijn woede te grijpen om die in bedwang te krijgen."

Uit: Franciscus van Sales, een getuigenis van Jeanne de Chantal. Vertaald door Willem Spann OSFS.
Bekijk ook de foto van de maand