© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat oktober 2022


In dit dubbeljubileumjaar is deze rubriek gewijd aan de getuigenis die Jeanne de Chantal aflegde over Franciscus van Sales. Die getuigenis was onmisbaar voor het canonisatieproces, dat wil zeggen de zalig- en heiligverklaring van Franciscus van Sales. In het tekstgedeelte over zijn deugden is een lang hoofdstuk gewijd aan zijn verdraagzaamheid. Bij deze deugd gaat het in eerste instantie om het verdragen van onrecht en van dommigheid van de mensen om hem heen. Vervolgens gaat het over het verdragen van alles waar een mens mee te maken kan krijgen, of om het in de taal van de getuigenis weer te geven: van alles wat God je toestuurt of laat overkomen. De getuigenis bevat ook een opsomming van de lichamelijke kwalen en ongemakken waar Franciscus mee te maken kreeg, van koorts tot zere benen en van aambeien tot keelontsteking. Dit alles vroeg om de nodige verdraagzaamheid. Bij al dat ongemak, zo lezen we in de getuigenis, beoefende Franciscus van Sales een houding die het beste kan worden aangeduid als 'gelijkmoedig'. Wie lijdt, of het nu geestelijk is of lichamelijk, is daarnaast in heel goed gezelschap, namelijk dat van Onze Lieve Heer, die ons voordoet alles te verdragen zoals het komt. Jeanne de Chantal verwoordt het als volgt:

Ik weet absoluut zeker, want Frans heeft het me een keer zelf geschreven, dat hij - in bed vanwege de lichamelijke rust - zich met des te meer zorgvuldigheid bezighield met het overwegen van de goederen die blijvend zijn en met de voortgang van zijn ziel in de vereniging met God. Hierover zei hij het volgende: men dient God heiliger door te lijden dan door te handelen, waaraan hij toevoegde dat Onze Lieve Heer ons ook bij wijze van spreken méér heeft gered door lijden dan door doen. Toch wilde Frans liever niet dat men zich verstervingen of gestrengheden oplegde die misschien ziektes konden aantrekken, want, zei hij: dat zijn we verplicht aan Gods voorzienigheid en aan de liefde die we onszelf verschuldigd zijn. Overkomt ons echter ziekte of zelfs verkorting van onze dagen als gevolg van het gebed of van een leven in devotie en deugd, dan moeten we volgens hem God danken voor het kwaad en het met geduld verduren. Want zoals men niet al te veel aandacht moet besteden aan het bewaren van zijn gezondheid, zo moet men anderzijds die gezondheid niet verwaarlozen. We moeten medelijden hebben met Onze Lieve Heer door Hem trouw te dienen, zolang we een goede gezondheid hebben, en letterlijk 'met Hem lijden' als Hij ons verdriet en pijnen stuurt."

Uit: Franciscus van Sales, een getuigenis van Jeanne de Chantal. Vertaald door Willem Spann OSFS.
Bekijk ook de foto van de maand