© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat november 2022


In dit dubbeljubileumjaar is deze rubriek gewijd aan de getuigenis die Jeanne de Chantal aflegde over Franciscus van Sales. Die getuigenis was onmisbaar voor het canonisatieproces, dat wil zeggen de zalig- en heiligverklaring van Franciscus van Sales. Een lang gedeelte van de tekst is gewijd aan zijn verdraagzaamheid. In het citaat van oktober ging het met name om het verdragen van lichamelijke kwalen. In dit citaat gaat het om het verdragen van verwijten, afkeuring en kritiek. Of die nu terecht waren of niet, Franciscus van Sales, zo wordt in de getuigenis genoteerd, ging er uiterst verdraagzaam mee om:

Frans was begiftigd met een zeer bijzondere verdraagzaamheid, die onverwoestbaar was en onverslaanbaar. De genoemde deugd was grenzeloos in Frans verankerd. Hij ging daarin zo ver dat hij zonder enige beperking alles verdroeg wat God hem toestuurde of liet overkomen. Ik heb verschillende keren meegemaakt dat hij werd bestookt met zeer pijnlijke tegenwerking, soms ook met onheus gedrag tegenover zijn broers of andere familieleden of burgers van deze stad; steeds bleef hij er geduldig en rustig onder. Een keer vroeg ik hem naar aanleiding van zo'n voorval of het hem niet aan zijn hart ging; zijn antwoord was: "Ik heb me nooit kalmer gevoeld dan nu". Frans was uiterst verdraagzaam als het ging om verwijten, afkeuring en kritiek; ik heb het al gezegd: het leek op hem geen vat te hebben. Wel zijn zulke dingen hem vaak op diverse plaatsen en tijden overkomen; niet dat men reden tot iets dergelijks had, want voor zover wij weten, heeft hij nooit aanleiding gegeven tot afkeuring of iemand onheus behandeld, maar hij kon eenvoudigweg niet voldoen aan dingen die men ten onrechte van hem verlangde. Enkele van zijn geliefde uitspraken waren deze: dat de tijd van tegenwerking en tegenwind het goede seizoen was om te oogsten; dán moest men de zegeningen van het ongemak inzamelen; dán had men meer profijt in één dag dan anders in tien dagen; God zou het woord doen voor hen die zwijgen, winnen voor hen die verduren en hun geloof met een gunstige afloop bekronen. Hij schreef eens: Wees niet boos op dat arme hart van je, maar help het stilletjes vooruit in het heilig loslaten van zichzelf. (...) O, wat een geluk dat we eeuwige trouw hebben beloofd aan onze lieve Meester! Meer dan standvastigheid in deze deugd is niet vereist: gelegenheden om te lijden zullen zich meer dan genoeg voordoen."

Uit: Franciscus van Sales, een getuigenis van Jeanne de Chantal. Vertaald door Willem Spann OSFS.
Bekijk ook de foto van de maand