© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

**************
Wilt u een abonnement nemen op Salesiaans Contact of een abonnement cadeau doen? Een mail naar de administratie volstaat. U kunt zich ook schriftelijk aanmelden en daarvoor de folder downloaden

**************
Omer Gielliet in beeld
Op de omslag van Salesiaans Contact staat een beeld van de Zeeuwse kunstenaar Omer Gielliet. Over zijn werk publiceerde Ton Bakker in 2015 een boek. Klik hier voor meer informatie.

Salesiaans Contact


salesiaans-contact

Salesiaans Contact is een uitgave van de Oblaten van Franciscus van Sales. Salesiaans Contact verschijnt viermaal per jaar en bevat artikelen over salesiaanse spiritualiteit, nieuws voor en uit de salesiaanse kringen en berichten van het provincialaat. Hierboven ziet u de omslagen van de laatste vier jaar. Hieronder ziet u een aantal artikelen van de twee meest recente nummers van Salesiaans Contact. Als u op het plaatje klikt, kunt u de artikelen downloaden.
U kunt een gratis nummer opvragen of een abonnement nemen door een berichtje te sturen naar de administratie: jackdegrootnl@gmail.com

Hoge Nood
111/2021
Gaan, waar geen weg is...
Sprekende Stilte
111/2021
Post voor monseigneur
Hoge Nood
110/2020
Hoge Noot
Sprekende Stilte
110/2020
Sprekende Stilte

Willem Spann osfs heeft een index gemaakt van bijna twintig jaar Salesiaans Contact. In de index kunt u zoeken op auteur, titel of onderwerp. U kunt het overzicht digitaal raadplegen of bestellen door € 5,- over te maken naar: W. Spann OSFS, NL66 INGB 0001 8030 32, Gasthuisring 54 te Tilburg, o.v.v.: index SC.

Van de redactie


Regelmatig bereiken ons berichten, dat ons schrijfwerk gewaardeerd wordt. We zijn daar dankbaar voor, het motiveert ons om er mee door te gaan. Van onze kant vinden we het zinvol om via dit blad met u te communiceren. En daarom mag het ons - de Oblaten van Franciscus van Sales - ook wat kosten. We willen tegelijkertijd toch vermelden, dat elk nummer dat bij u in de bus valt, ongeveer € 5,- kost inclusief verzending. Vier nummers per jaar. Dan kunt u onze kosten zelf uitrekenen. We verzenden geen acceptgirokaarten, maar als u - gelukkig doen velen dat - een bijdrage in de kosten wilt overmaken, schroom dan niet. Het reknr. is NL46 ABNA 0231 6050 80 t.n.v. de Oblaten van Franciscus van Sales te Schijndel. Als u dit doet, vermeldt u dan a.u.b. 'inzake Salesiaans Contact'. Dit voor een goede administratie. Bij voorbaat hartelijk dank.