© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

*************


**************
Omer Gielliet in beeld
Op de omslag van Salesiaans Contact staat een beeld van de Zeeuwse kunstenaar Omer Gielliet. Over zijn werk publiceerde Ton Bakker in 2015 een boek. Klik hier voor meer informatie.

Salesiaans Contact


salesiaans-contact

Salesiaans Contact is een uitgave van de Oblaten van Franciscus van Sales. Salesiaans Contact verschijnt viermaal per jaar en bevat artikelen over salesiaanse spiritualiteit, nieuws voor en uit de salesiaanse kringen en berichten van het provincialaat. Hierboven ziet u de omslagen van de laatste vier jaar. Hieronder ziet u een aantal artikelen van de twee meest recente nummers van Salesiaans Contact. Als u op het plaatje klikt, kunt u de artikelen lezen of downloaden. Wilt u een gratis nummer opvragen? Stuur een berichtje naar   jackdegrootnl@gmail.com

Nummer 118 van Salesiaans Contact is het laatste nummer dat op papier verschijnt.
We gaan verder in digitale vorm. Hoge kosten voor papier en verzending en een teruglopend aantal abonnees nopen ons daartoe. Wilt u ons blijven volgen? Dat stellen we zeer op prijs. Stuurt u dan uw emailadres toe aan wimholterman[at]oblaten.osfs.nl, met de vermelding 'Salesiaans Contact digitaal'.


117/2022
Voorwoord

117/2022
Een verhaal met een luchtje
Nog eens over Michel
116/2022
Nog eens over Michel
Haar laantje
116/2022
Haar laantje. Zie ook Salesiaanse Gedachten

Willem Spann osfs heeft een index gemaakt van bijna twintig jaar Salesiaans Contact. In de index kunt u zoeken op auteur, titel of onderwerp. U kunt het overzicht digitaal raadplegen of bestellen door € 5,- over te maken naar: W. Spann OSFS, NL66 INGB 0001 8030 32, Gasthuisring 54 te Tilburg, o.v.v.: index SC.