© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact
salesianum
* Oblatenbijeenkomsten en kringgesprekken kunnen geen doorgang vinden. Om de onderlinge verbondenheid te behouden, is een nieuwsbrief opgesteld die per mail verstuurd wordt.

* Tijdens de salesiaanse familiedag op 12 oktober 2019 vond de presentatie plaats van TENUI NEC DIMITTAM Groepsportret van de Oblaten van Franciscus van Sales. Het groepsportret, geschreven door Judith de Raat, is voor 15 euro [excl. verzending] te bestellen.

**********************
Lindendijk 40a, 5491 GB Sint Oedenrode, tel 0413 289786
salesianum

Nuusbrokkies uit Namibia
Nuusbrokkies uit Namibia door
pater Martin van de Avoird osfs
Vanuit de Werkgroep Spiritualiteit wordt een nieuwsbrief verzorgd voor alle kringleden. >> lees verder

Citaat van de maand

citaat"Als we iets tegenkomen dat we prettig en prachtig vinden, kunnen we ons er gretig en vurig aan hechten. En is iets nog fraaier en beter belicht, dan wordt onze blik levendig en zelfs nog hebberiger. Een stem of muziek die mooi klinkt, boeit het oor. ".... lees meer

Salesiaans Contact

Hieronder kunt u twee artikelen uit Salesiaans Contact nr 110 2020 downloaden. Lees meer over Salesiaans Contact.

Hoge Noot
Hoge Noot
Sprekende Stilte
Sprekende Stilte