In liefde groeien

Tijdens het leven van Franciscus van Sales en in zijn traditie groeit de salesiaanse spiritualiteit. Zoals elke spiritualiteit is het een levendig en beweeglijk geheel. De spiritualiteit van Franciscus van Sales kent haar eigen accenten.De allesbepalende gerichtheid op God staat in het teken van de liefde. Met angst, dwang en regeltjes heeft dit godsbeeld niets te maken. God is liefde, de mens is de vrucht van deze liefde en het verlangen van mensen om goed te leven staat in het teken van deze liefde.

De salesiaanse spiritualiteit is gericht op de mens en kent een optimistisch mensbeeld. Dit optimistische mensbeeld is, behalve aan het godsbeeld, stevig vastgeknoopt aan het humanistische gedachtegoed. Ieder mens kan aan zichzelf werken, zichzelf ontwikkelen en in liefde groeien… LEES MEER


Wapenspreuk

De Latijnse tekst tenui nec dimittam, is afkomstig uit het bijbelse Hooglied. In vertaling: ‘Ik houd hem vast en laat hem niet meer los’ (Hl 3, 4). De V en J in de gele cirkel staan voor: Leve Jezus

Professiekruis

Het zilveren professiekruis is aan de voor- en achterzijde gegraveerd. Op de voorkant staat de naam van Jezus. Daaromheen staat religieuze symboliek: de berg van het verbond, de vredestak en nagels van het kruis. Op de achterzijde staat de naam van Maria, met een hart in het midden. De drie vlammen staan voor geloof, hoop en liefde. Het professiekruis heeft aan de onderkant een klein schroefje. In het kruis bevinden zich relieken of persoonlijke aandenkens.

Salesiaanse kringen

Sinds het jaar 1992 koestert de congregatie zich in het gelukkige gezelschap van de leden van de salesiaanse kringen. In de salesiaanse kringen vinden mensen elkaar in gesprek, studie en vriendschap. Zij onderzoeken in samenspraak wat salesiaanse spiritualiteit is, wat het kan betekenen en hoe het salesiaanse gedachtegoed een plaats kan krijgen in het dagelijks leven.

Het richtbedrag voor lidmaatschap is € 50,- per jaar. U kunt lid worden van een salesiaanse kring. U kunt zich aanmelden via een mail.

Geschiedenis

In 1927 kwamen de Oblaten van Franciscus van Sales uit Duitsland naar Nederland met de opdracht om ook in ons land leden te werven voor de Congregatie van de Oblaten van Franciscus van Sales. Ze begonnen in een klein huisje in de Vogelstraat in Tilburg. Hieronder een beknopt overzicht over de geschiedenis van de Oblaten van Franciscus van Sales.

1843 oproep aan Louis Brisson om een congregatie te stichten in de geest van Franciscus van Sales…
LEES MEER

1866 Louis Brisson sticht eerst de Zusters Oblatinnen van Franciscus van Sales, samen met Léonie Aviat…
LEES MEER

1875 Pater Brisson wordt ook de stichter van de Oblaten van Franciscus van Sales, de mannencongregatie…
LEES MEER

1895 Pater Lebeau gaat naar Oostenrijk. Hij legt de eerste kiem voor de provincie buiten Frankrijk…
LEES MEER


Louis Brisson (1817-1908). Zijn zaligverklaring kreeg de goedkeuring van paus Benedictus XVI en werd op 22 september 2012 in Frankrijk gevierd.


Ave Maria in Tilburg (1817-1908). Het latere grote missiehuis ‘Ave Maria’

Nederlandse osfs

1927 arriveert Pater Spiessl arriveert als pionier van de Nederlandse provincie in Tilburg…
LEES MEER

1936 betrekken zeven novicen betrekken het noviciaathuis ‘Salesianum’ in Nijmegen…
LEES MEER

1937 wordt de Nederlandse provincie zelfstandig, met pater Bogenberger als eerste provinciaal…
LEES MEER

2006 – 2020 in Schijndel is er een centrum voor spiritualiteit gevestigd met dnaam Salesianum…
LEES MEER


Het bestuur vlnr: pater Wim Holterman, pater Kees Jongeneelen en pater Henk van Galen

Bestuur Nederlandse osfs

In totaal telde de Nederlandse Provincie op haar hoogtepunt honderd leden, paters en broeders, waarvan er dertig in de missie in Zuid-Afrika, Namibia en Brazilië werkten. Vanaf 1970 zijn er geen nieuwe intredingen meer geweest en is het aantal Nederlandse Oblaten osfs afgenomen.

Jaren geleden hebben we onze grote kloosters al verkocht, omdat de meeste Oblaten osfs als pastor op een parochie woonden of als aalmoezenier in het leger waren. Zoals bij alle actieve congregaties zijn de leeftijden inmiddels hoog en is het aantal leden behoorlijk gekrompen. Dat betekent dat we eigenlijk niet groter zijn dan een communiteit en geen provincie meer. Na goed overleg zijn wij nu de Nederlandse communiteit van de Oblaten van Franciscus van Sales, die juridisch rechtstreeks onder het generaal bestuur valt.