Blog - laatste nieuws

12e zondag

12e Zondag door het jaar
Marcus 4,35-41.

BEGAAN MET MENSEN

Soms steken er stormen op in ons leven.
We gaan de boot in.
We verliezen ons houvast,
voelen geen grond meer onder onze voeten.
Het water staat ons aan de lippen.
We dreigen kopje onder te gaan.
We schreeuwen om hulp,
maar door het geraas in ons en rondom ons
krijgen we geen antwoord.
De avond is over ons leven gevallen,
het is stikdonker.
Het leven gaat gewoon zijn gang.
Het is alsof niemand geraakt wordt
door de ellende die ons getroffen heeft.
Eenzaam, vertwijfeld staan we in het leven.
Totdat er iemand opstaat,
iemand die zich over ons ontfermt.
Een arm om onze schouder,
een hand in de onze,
kan de storm stillen.
Er gebeuren wonderen,
als mensen met elkaar begaan zijn.
Zij laten voelen,
dat God met ons begaan is.
We kunnen niet vallen
of we vallen in Zijn hand.

Wim Holterman osfs