Blog - laatste nieuws

13e zondag

13e Zondag door het jaar
Marcus 5,21-43

BLIJF VERTROUWEN

In zijn woorden en daden
boezemt Jezus vertrouwen in.
Er gaat een kracht van Hem uit,
die in mensen wonderen doet.
Vertrouwen in Hem, op Hem bouwen,
is leven-gevend, is toekomst-makend.
Hem vertrouwen geeft kracht.
Geraakt door Hem staan we op
en worden weer hele en geheelde mensen.
Hem vertrouwen roept ongekende krachten
in ons op, die ons oprichten.
We worden er nieuwe mensen door.

Zijn aanraking is niet zonder gevolgen.
Hij stoot ons aan, opent ons de ogen
om niet voorbij te gaan
aan het leed van mens en wereld.
Het leven dat Hij ons geeft
moet gedeeld worden met hen
voor wie het nauwelijks leven is.
Hem vertrouwen is niet zonder risico’s.
Het zet ons aan om op te staan
uit onze eigen zelfgenoegzaamheid.
Het daagt ons uit om
ons vertrouwen aan anderen te geven.

In gelovig vertrouwen
mogen we naar Jezus blijven uitzien
om zelf heil en geluk te brengen.
We worden daardoor mensen
van vrede en bevrijding,
van toekomst en leven.

Wim Holterman osfs