Blog - laatste nieuws

14e Zondag 7 juli 2024

14e Zondag door het jaar
Marcus 6,1-6.

PROFETEN GEVRAAGD.

Het is een riskant beroep.
Een profeet is een aanklager,
een verstoorder van de openbare orde.
Hij is gevoelig voor recht en onrecht.
In woord en daad werkt hij
aan een paradijs van een wereld.
Niemand mag iets te kort komen.
Vrede moet er zijn voor iedereen.
Hij staat ín voor de toekomst
van mens, dier en wereld.

Toch zijn profeten vaak
roependen in de woestijn.
Ze lopen op tegen de muur van eigenbelang.
Ze ondervinden onbegrip en tegenwerking.
Hun inzet wordt bespottelijk gemaakt.
Daardoor wordt hun boodschap niet gehoord.
Ze worden bijna gedwongen
om naar elders te vertrekken.
De grond wordt niet zelden
te heet onder hun voeten.

En toch mag hun boodschap niet verstommen.
Mensen, zoals u en ik, hebben profeten nodig.
Zonder hen wordt ons leven ingekapseld
in eigenbelang, in eigen voordeel.
Ze komen op tegen de mentaliteit
van ‘ieder-voor-zich’.
Ze strijden voor het belang van allen:
voor een harmonieuze wereld,
voor heelheid van de schepping.
Ook vandaag nog worden profeten gevraagd,
om Gods bedoelingen met mens en wereld
te verkondigen in woord en daad.

Wim Holterman osfs