Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd

Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd

Overige overwegingen
Veertigdagentijd:

Vierde Zondag

Derde Zondag

Tweede Zondag

Eerste Zondag

Johannes 12, 20 – 21

ALS EEN GRAANKORREL

De weg van de graankorrel is er een van vergaan,
van uitgezaaid worden en afsterven.
Het is wonderlijk, dat ze openbarst
met een onstuitbare groeikracht.
De graankorrel vertelt van leven,
van nieuwe toekomst,
maar ook van sterven en geven.
Jezus gebruikt dit beeld voor het leven
van Hemzelf en van alle mensen.
De waarde van een mensenleven wordt groter
naarmate er meer is gegeven.
Geven om te leven:
dat is de boodschap van Jezus.
Leven met open handen,
leven met een toegewijd hart:
dat geeft zin en ook toekomst.
Gesloten handen, gebalde vuisten:
zij bedreigen alle leven.
Maar jezelf durven verliezen
als een graankorrel
verwijst naar leven volop en voorgoed.
Het is een wijze levensles.
Als wij daartoe in de voetstappen
van Jezus gaan, dan zitten we
zeker op het goede spoor.
De weg van alle zaad
is de weg van toekomst
voor mens en wereld.

Wim Holterman osfs