Blog - laatste nieuws

4e Zondag van Pasen

4e Zondag van Pasen
Johannes 10,11-18.

HERDER ZIJN

Herder zijn is geen sinecure,
niet iets van ‘zomaar even doen’.
Het vraagt om trouwe nabijheid,
om lieve vastberadenheid.
Een herder ziet de ander aan
met ogen van respect en behoud.
Hij gunt alle goeds
en schept daarvoor voorwaarden.
Hij stuurt naar grazige weiden,
naar leven in overvloed,
naar recht en vrede zonder einde.
Een herder laat niemand vallen.
Hij is er als een stut en steun
in goede en in kwade dagen.
Hij geeft van zijn leven,
van zijn liefde en solidariteit.
Hij is een mens uit één stuk,
begaan met mens en wereld,
in Gods naam.

Geroepen worden wij allen
om elkaars herder en hoeder
te worden,
om van ons leven te geven
voor andermans geluk en toekomst.
De enige goede herder
is daartoe ons voorbeeld,
onze bron van inspiratie.
Hij nodigt ons uit te leven
in trouw aan mensen
en aan God, ons leven lang.

Wim Holterman osfs